Ministar financija Republike Hrvatske dr. sc. Zdravko Maric, sudjelovao je na sastanku Euro skupine u proširenom formatu i sastanku Vijeca za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN)

Na sastanku Euro skupine u proširenom formatu ministri su potvrdili daljnji plan rada na temama koji se odnose na produbljivanju Ekonomske i monetarne unije nastavno na zakljucke s Euro Summita iz prosinca prošle godine. U prvom dijelu sastanka Vijeca ECOFIN održana je rasprava o otvorenim pitanjima vezanima uz uspostavu Invest EU-a temeljem materija koje je pripremio RO PRES s posebnim osvrtom na upravljanje instrumentom te distribuciju garancije izmedu Europske investicijske banke i drugih provedbenih partnera. Takoder, održana je i rasprava o prijedlogu revizije Europskog sustava financijskog nadzora s ciljem postizanja politickog dogovora oko odvajanja dijela koji se odnosi na borbu protiv pranja novca iz cjelokupnog prijedloga kako bi se za taj dio zakonodavnog prijedloga postigao dogovor do kraja mandata Europske komisije i Europskog parlamenta. Tijekom sastanka RO PRES je predstavilo prioritete iz podrucja rada Vijeca ECOFIN-a za vrijeme svog predsjedanja Vijecem. Ministri su usvojili zakljucke Vijeca o Godišnjem pregledu rasta za 2019. godinu i Izvješcu o mehanizmu upozoravanja za 2019. te je Vijece odobrilo Preporuke za ekonomsku politiku euro podrucja. Zakljucno, RO PRES je informiralo ministre o zakljuccima Euro Summita održanog u prosincu prošle godine, s posebnim osvrtom na zakonodavne aktivnosti na kojima ce Vijece ECOFIN raditi u narednom razdoblju.

Priopćenja