Završeno trotjedno zasjedanje UN Komisije za razoružanje pod predsjedanjem veleposlanika Drobnjaka

Trotjedno supstantivno zasjedanje UN-ove komisije za razoružanje (UN Disarmament Commission), kojim je predsjedao veleposlanik Vladimir Drobnjak, stalni predstavnik RH pri UN-u u New Yorku, završeno je u petak, 25. travnja. Zadaca Komisije je dati preporuke Opcoj skupštini iz podrucja razoružanja te identificirati mjere koje je potrebno poduzeti na razini ukupnog clanstva Ujedinjenih Naroda. Komisija ima savjetodavnu ulogu, sve odluke i dokumente donosi konsenzusom, a u njezinom radu sudjeluju sve 193 države clanice UN-a. Zemlje clanice ni ove godine nisu uspjele usuglasiti preporuke iz podrucja razoružanja, a glavni spor vodio se oko pitanja održavanja konferencije za uspostavu Zone slobodne od nuklearnog oružja na Bliskom Istoku. Predsjedatelj Komisije, veleposlanik Drobnjak, sudjelovao je u završnom tjednu konferencije i kao neformalni posrednik izmedu pojedinih država Bliskog Istoka, u pokušaju pronalaženja svima prihvatljivog rješenja za konferenciju o uspostavi Zone slobodne od nuklearnog oružja, što je pozdravljeno od država tog dijela svijeta. Iako zajednicko rješenje nije pronadeno, ostaje cinjenica da su sve strane uložile znacajan pregovaracki napor i bile najbliže mogucem usuglašavanju završnog dokumenta u posljednjih 15 godina. UN Komisija za razoružanje nastoji revitalizirati problematiku razoružanja i usvojiti konkretne preporuke, no složenost geopolitickih odnosa vec godinama to onemogucava. Ovogodišnji pomaci u približavanju stavova u cilju dogovora oko preporuka za razoružanje daju pozitivno svjetlo cjelokupnom procesu, ali izostanak konacnog rezultata otvara pitanje potrebe cjelovitog razmatranja postojeceg nacina rada Komisije. Hrvatska je na završnoj plenarnoj sjednici dobila pohvale zbog vodenja trotjednog zasjedanja.

Priopćenja