Veleposlanik Vladimir Drobnjak izabran za potpredsjednika ECOSOC-a

Stalni predstavnik Republike Hrvatske pri Ujedinjenim narodima u New Yorku, veleposlanik Vladimir Drobnjak, izabran je za potpredsjednika Gospodarskog i socijalnog vijeca (ECOSOC) 30. sijecnja 2014. godine. Kao potpredsjednik ECOSOC-a, veleposlanik Drobnjak bit ce zadužen za integracijski segment, a dužnost potpredsjednika obavljat ce tijekom 2014. i 2015. godine. Republika Hrvatska bila je clanica ovog iznimno važnog tijela Ujedinjenih naroda u mandatu 2000. – 2002., pri cemu je tijekom 2002. g. i predsjedavala ECOSOC-om. U listopadu 2012. godine Hrvatska je ponovno izabrana za clanicu Gospodarskog i socijalnog Vijeca za razdoblje od 2013. do 2015. godine. Novim clanstvom Hrvatska potvrduje svoj ugled i medunarodni položaj u pitanjima promicanja i ostvarenja gospodarskih i socijalnih politika važnih za Ujedinjene narode. ECOSOC je središnje tijelo Ujedinjenih naroda za rasprave, donošenje smjernica i preporuka te koordinaciju UN-ovih aktivnosti na podrucju gospodarskog, društvenog i ostalih povezanih aspekata globalnih razvojnih politika, te ljudskih prava i temeljnih sloboda. Sastavljeno je od 54 države clanice UN-a, koje bira Opca skupština na mandat od tri godine, a ECOSOC suraduje s više od 3200 nevladinih organizacija. Rad ECOSOC-a se temelji na aktivnostima njegovih supsidijarnih tijela, te specijaliziranih agencija, programa i fondova UN-a.

Priopćenja