RH izabrana u ECOSOC

U cetvrtak, 8. studenog 2012. godine, na izborima pred Opcom skupštinom Ujedinjenih Naroda u New Yorku, Republika Hrvatska izabrana je za clanicu Ekonomskog i socijalnog vijeca (ECOSOC) Ujedinjenih Naroda, na razdoblje od 2013. do 2015. godine.

Uz Vijece sigurnosti i Opcu skupštinu, ECOSOC je jedno od glavnih tijela Ujedinjenih Naroda, a nadležno je za koordinaciju UN-ovih aktivnosti na medunarodnim gospodarskim i društvenim pitanjima, kao i pitanjima iz podrucja kulture, obrazovanja, zdravstva, ljudskih prava temeljnih sloboda. Clanstvo ECOSOC-a ukupno broji 54 države clanice Ujedinjenih Naroda, a rad u Vijecu odvija se kroz funkcionalne, regionalne i stalne komisije i odbore, specijalizirane agencije, programe i fondove UN-a te ad hoc radne skupine i druga strucna tijela. Republika Hrvatska vec je bila clanica ECOSOC-a u razdoblju od 2000. do 2002. godine te ujedno i predsjedala Vijecem posljednju godinu clanstva. Novo clanstvo u ovom Vijecu potvrda je medunarodnog položaja i ugleda Republike Hrvatske te ujedno i prilika za Republiku Hrvatsku da vlastitim iskustvom i znanjem pruži svoj doprinos u promicanju i ostvarenju gospodarskih i socijalnih politika od važnosti za Ujedinjene Narode kao globalne organizacije. Uz Republiku Hrvatsku, za clanove ECOSOC-a izabrani su i Albanija, Benin, Bolivija, Kanada, Kolumbija, Haiti, Kuvajt, Kirgistan, Mauricius, Nepal, Nizozemska, San Marino, Sudan, Tunis, Turkmenistan te Sjedinjene Americke Države. Mandat Republike Hrvatske u ECOSOC-u pocinje s 1. sijecnjem 2013. godine, a završava 31. prosinca 2015. godine. Više o Ekonomskom i socijalnom vijecu (ECOSOC): http://www.un.org/en/ecosoc/" href="http://www.un.org/en/ecosoc/">http://www.un.org/en/ecosoc/

Priopćenja