Republika Hrvatska položila ispravu o ratifikaciji Pariškog sporazuma

Stalni predstavnik Republike Hrvatske pri Ujedinjenim narodima u New Yorku, veleposlanik Vladimir Drobnjak, položio je 24. svibnja 2017. godine ispravu o ratifikaciji Pariškog sporazuma kod glavnog tajnika UN-a kao depozitara sporazuma. Na ceremoniji polaganja u sjedištu UN-a, isprava o ratifikaciji sporazuma od strane Republike Hrvatske urucena je Santiagu Villalpandu, šefu Odjela za medunarodne ugovore Ureda za pravne poslove UN-a. Sporazum ce u odnosu na Republiku Hrvatsku stupiti na snagu 30 dana od dana polaganja isprave o ratifikaciji. Hrvatski sabor potvrdio je Pariški sporazum 17. ožujka 2017. godine, a predsjednica Republike Hrvatske potpisala ispravu o ratifikaciji 20. travnja 2017. godine. Republika Hrvatska je 147. država koja je ratificirala sporazum.

Priopćenja