Predsjednik Vlade Plenković: Predanost Hrvatske multilateralizmu je nepokolebljiva

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenkovic obratio se danas Opcoj skupštini Ujedinjenih naroda. Govor predsjednika Vlade Plenkovica pred Opcom skupštinom UN-a procitajte OVDJE. U svom govoru posebno se osvrnuo na 25. godišnjicu clanstva Republike Hrvatske u UN-u i hrvatska iskustva s mirovnim misijama, medunarodni poredak i reforme UN-a, te medunarodno pravo i migracije, kao i klimatske promjene te globalne izazove. Uvodno je podsjetio kako je prije 25 godina prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tudman govorio pred Opcom skupštinom, kada je Hrvatska postala clanicom Ujedinjenih naroda, što je oznacilo njezin povratak u zajednicu slobodnih naroda. U to je vrijeme, kazao je, prvi hrvatski predsjednik apelirao na medunarodnu zajednicu da pomogne zaustaviti agresiju na Hrvatsku i uspostaviti trajni mir. „Otada je moja zemlja obnovljena, modernizirana i temeljito transformirana, a postala je i jednom od europskih glavnih turistickih destinacija. Hrvatska je danas clanica Europske unije i NATO-a “, naglasio je predsjednik Vlade Plenkovic, dodavši da danas Hrvatska aktivno sudjeluje u mirovnim operacijama diljem svijeta. Podsjetio je da je Hrvatska, u svom relativno kratkom clanstvu u UN-u, sudjelovala u radu Vijeca sigurnosti, u Ekonomskom i socijalnom vijecu, Komisiji za izgradnju mira, a trenutno je i clanica Vijeca za ljudska prava. Isticuci da se Hrvatska snažno zalaže za medunarodni poredak utemeljen na pravilima, kazao je kako je potrebno da institucije, na nacionalnim i globalnim razinama, budu više otvorene prema javnosti i istinski ukljucuju gradane u procese donošenja odluka. „Samo kroz aktivno i informirano gradanstvo možemo stvoriti odgovorne vlade i vjerodostojne institucije“, porucio je Plenkovic. Naglasio je posvecenost Hrvatske potpori drugim zemljama u post-konfliktnoj tranziciji, svojim vlastitim iskustvom u pomirenju i izgradnji povjerenja. U tom je kontekstu podsjetio da je Hrvatska bila primateljica sigurnosti, ukljucujuci i nekoliko UN-ovih misija, pri cemu je UNTAES u istocnoj Slavoniji ocijenio jednom od najuspješnijih mirovnih misija, koja je završila 1998. mirnom reintegracijom dijela okupiranog hrvatskog teritorija. „Stavljamo na raspolaganje ovaj jedinstveni know-how i opsežnu strucnost kao koristan dodatni doprinos naporima medunarodne zajednice u slicnim situacijama, kao što je implementacija Sporazuma iz Minska u Ukrajini“, porucio je Plenkovic. Kazao je da Hrvatska cvrsto vjeruje da i Ujedinjeni narodi moraju držati korak s promjenama u svijetu i mijenjati se te stoga podupire želju glavnog tajnika UN-a za reformama, posebno u mirotvornim misijama i razvoju. Pritom je izdvojio kao središnju reformu za UN reformu Vijeca sigurnosti. Predsjednik Vlade istaknuo je kako je potrebno povecati obje kategorije clanstva u Vijecu – stalno i nestalno – te osigurati bolju predstavljenost istocne Europe kroz nestalno clanstvo. U svom se obracanju predsjednik Vlade osvrnuo i na izbjeglicke krize i masovne migracije, s kojima je danas svijet suocen, isticuci da se i Hrvatska suocila s ozbiljnim izbjeglickim i migrantskim situacijama. „Tome smo uvijek pristupali i nastavit cemo pristupati stavljajuci ljude na prvo mjesto“, rekao je Plenkovic. Naveo je kako Hrvatska zagovara pristup migracijama koji kao prioritet stavlja sigurnost, dostojanstvo, ljudska prava i temeljne slobode svih migranata, dok je kao i kod svih drugih globalnih izazova, i ovdje potreban cjelovit pristup. „Stoga se moramo zajedno boriti protiv uzroka masovnih migracija, bili oni siromaštvo, ratovi, klimatske promjene ili prirodne katastrofe, istovremeno ustajuci protiv iskorištavanja i zlostavljanja u kontekstu trgovine i krijumcarenja ljudi“, napomenuo je Plenkovic. Predsjednik Vlade istaknuo je da se u rješavanju kriza diljem svijeta treba fokusirati na ranom upozoravanju, prevenciji i diplomaciji, a da sukobi zahtijevaju prilagodene pristupe. „Naš doprinos mirovnim misijama nastavit ce biti važna odrednica naše vanjske politike i kroz izravno sudjelovanje i kroz dijeljenje našeg iskustava i strucnosti“, kazao je predsjednik Vlade i dodao da je Hrvatska sudjelovala u 19 UN-ovih mirovnih misija te da se trenutno priprema za UNIFIL u Libanonu, a istovremeno sudjeluje u medunarodnim operacijama EU-a i NATO-a. Predsjednik Vlade naglasio je da su ljudska prava i temeljne slobode univerzalne vrijednosti te da kršenje ljudskih prava zahtjeva trenutnu i odgovarajucu reakciju. Stoga, porucio je, Hrvatska zagovara jacu povezanost izmedu Vijeca za ljudska prava i Vijeca sigurnosti. Napomenuo je kako Hrvatska pozdravlja osnivanje Ureda Ujedinjenih naroda za borbu protiv terorizma, a takoder je potrebno nastaviti raditi na prevenciji i borbi protiv radikalizacije i nasilnog ekstremizma. Plenkovic je naglasio cvrstu hrvatsku potporu nedavnim aktivnostima Vijeca sigurnosti prema Sjevernoj Koreji, cije djelovanje predstavlja izravnu prijetnju medunarodnom miru i sigurnosti. ,,Pozivamo sjevernokorejske vlasti da prekinu s razvojem i testiranjem nuklearnog oružja i ispune svoje obveze prema medunarodnom pravu i rezolucijama UN-a"", porucio je Plenkovic. Predsjednik Vlade istaknuo je da poštivanje standarda, nacela i pravila medunarodnog prava, kao i njihova implementacija, predstavlja cvrsti temelj za trajni mir i stabilnost u svijetu, dodavši kako je Hrvatska tome iskreno predana. Ocijenio je da se sporovi trebaju rješavati mirnim sredstvima i u skladu s medunarodnim pravom te da je od posebne važnosti da su sve medunarodne presude u skladu s najvišim pravnim standardima. „Kompromitiranje nepristranosti ili neovisnosti medunarodnih sudova i sudaca, kao što je bio slucaj u prekinutom arbitražnom procesu izmedu Hrvatske i Slovenije, cini njihove odluke pravno nevažecima, stoga Hrvatska nije imala drugog izbora nego povuci se iz arbitražnog procesa“, porucio je Plenkovic. Istovremeno, dodao je, Hrvatska želi riješiti otvorena granicna pitanja sa Slovenijom, susjednom, prijateljskom i partnerskom zemljom, kroz bilateralni dijalog. U svom se govoru predsjednik Vlade Plenkovic osvrnuo i na mir i stabilnost u jugoistocnoj Europi, kazavši kako je to od kljucne važnosti za Hrvatsku. Naglasio je da Hrvatska aktivno podupire clanstvo zemalja jugoistocne Europe u Europskoj uniji i NATO-u. „To je posebno važno za Bosnu i Hercegovinu, gdje je jednakost triju konstitutivnih naroda - Bošnjaka, Srba i Hrvata – preduvjet pune funkcionalnosti i stabilnosti države i njezinog europskog integracijskog procesa“, rekao je. Predsjednik Vlade naglasio je važnost prilagodbe obrazovnih sustava koji trebaju stvarati buduce odgovorne gradane, dati im mogucnost zapošljavanja i odgovoriti na stvarne potrebe tržišta rada. Iskorjenjivanje siromaštva predsjednik Vlade smatra primarnim ciljem globalnog razvoja, s obzirom da je ono i uzrok i posljedica sukoba, nestabilnosti i kriza. Dodao je da je održiv razvoj moguce postici jedino poštivanjem ljudskih prava, jednakosti, dobrog vladanja i vladavine prava u društvima koja su ukljuciva. Predsjednik Vlade Andrej Plenkovic upozorio je na svakodnevnu eroziju klimatskih uvjeta, isticuci kako ni Hrvatska proteklih mjeseci nije bila poštedena od požara i poplava dosad nevidenih razmjera, što zahtijeva neodgodivu akciju. Dodao je kako je svoju posvecenost globalnim naporima u ocuvaju okoliša Hrvatska pokazala ratificiranjem Pariškog sporazuma, kao i u New Yorku potporom novoj francuskoj inicijativi - Globalni pakt za okoliš – usmjerenoj prema boljoj koordinaciji u borbi protiv klimatskih promjena. „Hrvatska predanost multilateralizmu je nepokolebljiva. Vjerujemo u sustav Ujedinjenih naroda i naš zajednicki potencijal u promoviranju ucinkovite, ukljucive i održive globalne vladavine, temeljene na pravilima i nacelima medunarodnoga prava. Upravo je s tom težnjom Hrvatska pristupila Ujedinjenim narodima prije 25 godina“, kazao je predsjednik Vlade. Porucio je da su poštivanje ljudskih prava i temeljnih sloboda, demokracije i ekonomskog razvoja, solidarnosti i zajednickih izazova plemenite ambicije i odgovornost. „Samo zajednickim snagama možemo ostvariti i unaprijediti naše naše ciljeve i vrijednosti. Naša je dužnost da to ucinimo, a vrijeme za to je sada“, zakljucio je svoj govor pred Opcom skupštinom UN-a predsjednik Vlade Andrej Plenkovic. Izvor: Vlada Republike Hrvatske

Priopćenja