Pomoćnik Muharemi na godišnjem zasjedanju ECOSOC-a i Političkog foruma visoke razine o održivom razvoju (HLPF)

U sjedištu UN-a u New Yorku, od 11. do 20. srpnja 2016., održava se godišnje zasjedanje UN-ovog Gospodarskog i socijalnog vijeca (ECOSOC) te zasjedanje Politickog foruma visoke razine o održivom razvoju (HLPF) kao glavne globalne platforme za nadgledanje i reviziju provedbe UN-ove razvojne Agende 2030 s pripadajucim Ciljevima održivog razvoja. Tema ovogodišnjeg zasjedanja je „Ensuring that no one is left behind“. Republiku Hrvatsku predstavlja pomocnik ministra za globalna pitanja Amir Muharemi, koji je u izlaganju, izmedu ostalog, naglasio da je Republika Hrvatska predana provedbi ove Agende te da uspjeh u provedbi ovisi i o adekvatnom podizanju svijesti medu svim slojevima društva, ukljucujuci i visoke politicke razine. Nejednakosti koje su prisutne unutar država kao i medu njima, najsnažnije održavaju koncept iskljucivosti pojedinih skupina unutar društva iz procesa održivog razvoja, a snažno zalaganje na svim razinama potrebno je kako bi taj proces bio ukljuciv u najvecoj mjeri. Posebnu pozornost potrebno je posvetiti podrucjima kao što su pristup pravdi, vladavina prava, transparentnost i odgovornost institucija, ukljucivost, afirmacija temeljnih ljudskih prava i sloboda te jacanje kulture dijaloga i tolerancije. Izraženo je zadovoljstvo jacanjem interesa za suradnju u provedbi Agende 2030 u RH. Web stranica HLPF-a:https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf

Priopćenja