Peacebuilding Commission (PBC)

Republika Hrvatska je izabrana u Komisiju za izgradnju mira u Opcoj skupštini UN-a.

Opca skupština UN-a je aklamacijom izabrala Republiku Hrvatsku u Komisiju za izgradnju mira za razdoblje 2012.-2013. Republika Hrvatska je zadnjih nekoliko godina sustavno i kvalitetno lobirala te temeljila svoju kandidaturu za izbor u navedeno tijelo na postignucima u uspješnoj tranziciji od države primateljice mirovnih postrojbi tijekom devedesetih godina do zemlje koja danas sudjeluje u velikom broju mirovnih operacija UN-a. Republika Hrvatska je domacin brojnim tecajevima na medunarodnoj razini za izgradnju mira na post-konfliktnim podrucjima. Uz to, Republika Hrvatska ima i nudi iskustvo u rekonstrukciji i izgradnji institucija država te koordiniranju medunarodne pomoci. Svojim clanstvom Republika Hrvatska želi konstruktivno doprinijeti rješavanju kriza u svijetu i iskoristiti u pozitivne svrhe svoje post-konfliktno iskustvo. Komisija za izgradnju mira je tijelo Ujedinjenih naroda osnovano u sklopu reforme Svjetske organizacije, zapocete usvajanjem Završnog dokumenta na sastanku šefova država i vlada u sklopu 60. zasjedanja Opce skupštine UN-a u New Yorku u rujnu 2005.g. Napominjemo da je Republika Hrvatska 2006.g. bila clanicom tog tijela.

Priopćenja