Na današnji dan prije 28 godina Hrvatska postala članica Ujedinjenih naroda

Na današnji dan, 22. svibnja 1992. godine, Republika Hrvatska primljena je u clanstvo Ujedinjenih naroda, medunarodnu organizaciju kojoj su glavni ciljevi održavanje mira i sigurnosti u svijetu, promicanje gospodarske suradnje i blagostanja te zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda. Za Republiku Hrvatsku time se otvorilo novo povijesno poglavlje, jer je clanstvom u UN-u u tadašnjim ratnim zbivanjima osigurano globalno medunarodno priznanje samostalnosti i suverenosti. U narednim godinama otvorile su se i brojne prilike za ostvarivanje važnih vanjskopolitickih ciljeva, kao i daljnju medunarodnu afirmaciju na brojnim podrucjima djelovanja globalne Organizacije. U svojih 28 godina clanstva, Hrvatska je tako od države primateljice medunarodne pomoci postala aktivna clanica, koja punopravno sudjeluje u reformama, mirovnim misijama i rješavanju globalnih izazova. Dosadašnje clanstvo Republike Hrvatske u Ujedinjenim narodima obilježilo je ustrajno djelovanje u svim kljucnim politickim tijelima UN-a kao što su Opca skupština, Vijece sigurnosti, Gospodarsko i socijalno vijece, Komisija za izgradnju mira, Vijece za ljudska prava te vrijednim doprinosom koji su razlicitim odborima i komisijama dali brojni hrvatski diplomati i strucnjaci u angažmanu u mirovnim operacijama i pripadnici Oružanih snaga te Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske. Kroz svoje diplomatsko i multilateralno djelovanje unutar organizacije, povezujuci pri tome i svoje punopravno clanstvo u EU-u i NATO-u, Hrvatska aktivno sudjeluje u iznalaženju rješenja za brojne teme i iskušenja današnjice, kao što su geopoliticke napetosti, opca kriza multilateralizma uzrokovana unilateralnim aktivnostima, klimatske promjene, održivi razvoj, ljudska prava, humanitarna pitanja, borba protiv terorizma, hibridne prijetnje i mnoge druge. Upravo tijekom aktualnog 74. zasjedanja Opce skupštine Hrvatska je dobila i važnu i odgovornu zadacu koordinirati, u suradnji s Afganistanom, kolektivnu reakciju Opce skupštine na izazove prouzrokovane pandemijom virusa COVID19. I u novom desetljecu Hrvatska namjerava nastaviti kontinuiranim i odgovornim radom unutar sustava UN-a, te je stoga vec ranije istaknula kandidature za ponovno clanstvo u Gospodarskom i socijalnom vijecu (ECOSOC) na izborima 2021. godine, Komisiji za izgradnju mira (PBC) na izborima 2025. godine te konacno Vijecu sigurnosti (SC) na izborima 2029. godine. Aktualni prioritet predstavlja i kandidatura prof. dr. sc. Maje Seršic na izborima za Medunarodni sud (ICJ) koji ce se održati krajem 2020. godine. Izvor fotografije: UN

Priopćenja