Na današnji dan prije 26 godina Hrvatska postala članica Ujedinjenih naroda

Republika Hrvatska je 22. svibnja 1992. godine, na preporuku Vijeca sigurnosti i jednoglasnom odlukom Opce skupštine UN-a, primljena u clanstvo Ujedinjenih naroda. Taj je cin, u jeku ratnih stradanja, obrane suvereniteta i cjelovitosti države, imao znacaj kljucne diplomatske pobjede koja je osigurala globalno priznanje obnove hrvatske državnosti i ucvršcivanje medunarodnog položaja Hrvatske u zajednici neovisnih i ravnopravnih država. Tijekom 26 godina clanstva, Hrvatska je prošla složen put od rata i agresije, primateljice medunarodne razvojne pomoci na cijem se podrucju nalazilo nekoliko mirovnih misija Ujedinjenih naroda, do države koja je zaokružila svoj teritorijalni integritet te postala pružateljica pomoci i ima vlastite postrojbe u mirovnim misijama i operacije UN-a diljem svijeta. U Ujedinjenim narodima Hrvatska je ostvarila niz znacajnih rezultata: bila je nestalna clanica Vijeca sigurnosti i sudjelovala u radu brojnih prestižnih tijela organizacije poput Gospodarskog i socijalnog vijeca i Komisije za izgradnju mira. Hrvatske je trenutno clanica Vijeca za ljudska prava, jednog od najvažnijih tijela u sustavu UN-a koje promice demokratske vrijednosti, poštivanje ljudskih prava i temeljne ljudske slobode. Hrvatska aktivno sudjeluje u svim segmentima rada UN-a, a hrvatski diplomati, vojnici i policajci za svoj rad redovito dobivaju visoke ocjene, pridonoseci postizanju mira u svijetu i medunarodnom ugledu RH. Jedan od simbola sjedišta UN-a u New Yorku je i broncani konjanicki spomenik „Mir“ kipara Antuna Augustincica, poklona Republike Hrvatske Ujedinjenim narodima.

Priopćenja