Na današnji dan obilježava se 27. godišnjica od primitka Republike Hrvatske u članstvo Ujedinjenih naroda

Na današnji dan, 1992. godine, Republika Hrvatska primljena je u clanstvo Ujedinjenih naroda, što predstavlja jedan od kljucnih vanjskopolitickih uspjeha naše države i svojevrsno završno poglavlje u borbi za medunarodno priznanje i afirmaciju pocetkom devedesetih godina prošlog stoljeca. Ulazak u clanstvo Ujedinjenih naroda bio je preduvjet za realizaciju ostalih vanjskopolitickih ciljeva i nastojanja, što je Hrvatskoj, kao mladoj demokraciji, bilo od iznimne važnosti. Tijekom clanstva u Ujedinjenim narodima, Hrvatska se afirmirala od države koja je na svom podrucju primala pripadnike medunarodnih vojnih postrojbi u okviru UN-ovih mirovnih misija, do države koja svoje vojne i civilne strucnjake kontinuirano šalje u mirovne misije širom svijeta. Takoder, od primatelja strane razvojne pomoci, Hrvatska je postala država donator, koja svojim znanjem i iskustvom pomaže druge države, a aktivna je clanica i u svim tijelima ove organizacije, gdje sudjeluje u brojnim inicijativama i reformskim procesima. Hrvatska je ove godine, u završnoj godini svog mandata, postala jedna od potpredsjednica Vijeca za ljudska prava Ujedinjenih naroda, a kako bi nastavila s aktivnim angažmanom, Hrvatska je za buduce razdoblje istaknula kandidature za ponovno clanstvo u Vijecu sigurnosti, Gospodarskom i socijalnom vijecu te Komisiji za izgradnju mira.

Priopćenja