Mvpei Grabar-Kitarović održala je govor na Konferenciji o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih pokusa (CTBT)

Ministrica vanjskih poslova i europskih integracija, mr. sc. Kolinda Grabar-Kitarovic, održala je 21. rujna 2005. godine u New Yorku govor na Konferenciji o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih pokusa (CTBT).

Ministrica vanjskih poslova i europskih integracija, mr. sc. Kolinda Grabar-Kitarovic, održala je 21. rujna 2005. godine u New Yorku govor na Konferenciji o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih pokusa (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty – CTBT). Ugovor o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih pokusa temelj je medunarodnog režima zabrane nuklearnih pokusa u svrhu izrade oružja, ogranicavanja nuklearnog oružja u svijetu, potpore medunarodnom sustavu izgradnje mjera povjerenja i sigurnosti, intenziviranja medunarodne suradnje na podrucju nuklearne sigurnosti, te medunarodne razmjene znanja i tehnologije. Ugovor još uvijek nije stupio na snagu, jer nedostaju ratifikacije 11 država (sukladno Aneksu 2. Ugovora) koje imaju nuklearna postrojenja na svome teritoriju – Kina, Kolumbija, Demokratska Republika Koreja, Egipat, Indija, Indonezija, Iran, Izrael, Pakistan, Sjedinjene Americke Države i Vijetnam. Neke od njih nisu ga ni potpisale (Indija, Pakistan, Sjeverna Koreja) a Sjedinjene Americke Države koje su jedan od inicijatora potpisivanja Ugovora, isti su potpisale ali ga još nisu ratificirale. Ministrica Grabar-Kitarovic založila se za što ranije stupanje na snagu Ugovora o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih pokusa i pozvala zemlje koje ga još nisu ratificirale, da to ucine. Kazala je da treba pojacati napore kako bi se uvjerilo zemlje koje još trebaju ratificirati Ugovor kako bi stupio na snagu da to ucine "bez odgadanja i bez uvjeta". Cilj Ugovora je zabrana nuklearnih pokusa, ogranicavanje nuklearnog oružja u svijetu te suradnja na podrucju nuklearne sigurnosti. Ministrica je pozvala na dodatni angažman zemalja kako bi se pojacala ucinkovitost u sprjecavanju i suzbijanju ilegalne trgovine oružjem masovnog uništavanja i s njim povezane opreme te da je univerzalno pridržavanje medunarodnih konvencija kljucno za postizanje tog cilja. Hrvatska je ratificirala Ugovor o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih pokusa i na odgovarajucim medunarodnim susretima zagovara njegovo što ranije stupanje na snagu. Ivana Crnic Glasnogovornica

Priopćenja