Izbor gđe Martine Težak Budišić za potpredsjednicu biroa 45. zasjedanja Komisije UN-a o stanovništvu i razvoju

Drugi tajnik u Stalnoj misiji Republike Hrvatske pri UN-u gda Martine Težak Budišic je izabrana kao potpredsjednica biroa 45. zasjedanja Komisije UN-a o stanovništvu i razvoju (Commission on Population and Development - CPD).

Kandidatura gde Martine Težak Budišic 31. ožujka 2011. endorsirana je od strane Istocnoeuropske skupine u UN-u, te je gda Težak Budišic, drugi tajnik u SMRH pri UN-u, time izabrana kao potpredsjednica biroa 45. zasjedanja Komisije UN-a o stanovništvu i razvoju (Commission on Population and Development - CPD). CPD je jedna od prvih i najstarijih komisija pri UN-u, cija je glavna zadaca implementacija zakljucaka sa Medunarodne konferencije o stanovništvu i razvoju – ICPD (Kairo, rujan 1994.), odnosno – prava na obrazovanje, smanjenje smrtnosti djece i novorodencadi, smanjenje smrtnosti majki te olakšavanje pristupa zdravstvenim uslugama seksualnog i reproduktivnog zdravlja ukljucujuci i planiranje obitelji. U okviru tih osnovnih smjernica ICPD-a, svake godine Komisija o stanovništvu i razvoju izabire jednu temu kao aktualnu, što ce na predstojecem 45. zasjedanju biti adolescenti i mladež. Detaljnije informacije o Komisiji, dostupne su na: http://www.un.org/esa/population/cpd/aboutcom.htm

Priopćenja