Hrvatska postala članicom Vijeća za ljudska prava UN-a

Republika Hrvatska je na izborima, održanima na Opcoj skupštini Ujedinjenih naroda, danas, 28. listopada o.g., po prvi put izabrana za clanicu Vijeca za ljudska prava UN-a, na trogodišnje razdoblje od 2017.-2019. godine. Izbor Republike Hrvatske u ovaj cijenjeni forum predstavlja znacajan uspjeh i rezultat je njenog medunarodno prepoznatog angažmana u promicanju plemenitosti ideje o zaštiti ljudskih prava – „za sve ljude, u svim okolnostima i bez diskriminacije“. Hrvatska ce se svojim clanstvom aktivnije ukljuciti u globalno djelovanje na podrucju ljudskih prava, kako prema aktualnim trendovima i izradi novih standarda u promicanju i zaštiti ljudskih prava, tako i u odnosu na podizanje svijesti o potrebi jacanja njihove zaštite u zemljama u kojima je kršenje ljudskih prava i klima nekažnjavanja prijetnja gradanima. Hrvatska ce pridonijeti daljnjem osnaživanju i boljoj medusobnoj suradnji brojnih mehanizama Vijeca za ljudska prava te drugih tijela Ujedinjenih naroda, sa svrhom postizanja ucinkovitog i pravovremenog odgovora na izazove današnjice u zaštiti i razvoju ljudskih prava. Takoder, Hrvatska je kroz svoje vanjskopoliticko djelovanje odlucna nastaviti s promicanjem nacionalnih prioriteta, kao što su zaštita prava djeteta i osoba s invaliditetom te, posebice, zaštita prava žena u njihovim najranjivijim kontekstima - borbi protiv diskriminacije žena i nasilja nad njima. Prioritetne aktivnosti Hrvatske bit ce i tematski usmjerene na borbu protiv svih oblika diskriminacije i zlocina iz mržnje, kao i na ucinkovitu zaštitu svih žrtava u sukobima štiteci dostojanstvo i pravo na život svake ljudske osobe. Clanstvo u Vijecu ujedno je i prilika Republici Hrvatskoj za širenje primjera svoje dobre prakse u domeni promicanja i zaštite ljudskih prava. Vijece za ljudska prava kljucno je meduvladino tijelo uspostavljeno rezolucijom Opce skupštine UN-a 2006. godine, s mandatom jacanja promicanja i zaštite ljudskih prava na globalnoj razini kao i razmatranja stanja ljudskih prava u svim zemljama svijeta. Clanstvo obuhvaca 47 država.

Priopćenja