Govor predsjednika Vlade Andreja Plenkovića na sastanku na vrhu o bioraznolikosti

Ekselencije, Cijenjeni delegati, Dragi kolege i prijatelji, Dame i gospodo, Kao Mediteranska zemlja, Hrvatska je bogata u smislu bioraznolikosti. Ukupno 38% kopna i 9% teritorijalnog jadranskog mora dijelom su Europske ekološke mreže Natura 2000 i nacionalno zašticenih podrucja. S više od 1000 otoka, Hrvatska ima trecu najdužu obalu na Mediteranu i rangirana je kao treca u Europi po zalihama vode po glavi stanovnika. Dodatno, od gotovo 9000 podvrsta hrvatske flore, njih cak 500 je endemskih, a 12% zašticenih. Naša fauna bogata je s 24 000 vrsta, od kojih je 600 endemskih, a 7% zašticenih. Zbog svih ovih razloga, Hrvatska je svojevrsno žarište bioraznolikosti u Europi. Zaštita prirodnog kapitala je temelj za održiv i ukljuciv rast. Bez ocuvanih ekosustava, sve to ne bi bilo moguce. Zaustavljanje gubitka bioraznolikosti i uspostava ambicioznog globalnog okvira bioraznolikosti zahtijevat ce pristup temeljen na sudjelovanju cijelog društva. Ovo je razlog zašto radimo na novoj Nacionalnoj strategiji razvoja do 2030, koja ce postaviti ambicioznu usmjerenost ka gospodarstvu koje je ugljicno neutralno, otporno i pozitivno spram prirode. Naš cilj je osigurati zelenu i digitalnu tranziciju kroz promoviranje ciste energije, zelenih i plavih ulaganja te kružnog gospodarstva. Naši prioriteti su ocuvanje i obnavljanje bioraznolikosti, samodostatnost u hrani te pametna mobilnost i povezanost. Duboko zabrinuti zbog razornih ucinaka gubitka bioraznolikosti, posvetit cemo znatne napore poticanju promjena u ponašanju te promjena u obrascima potrošnje. Mala, otvorena gospodarstva, poput našeg, imat ce priliku za bržu transformaciju u nisko-ugljicna i održiva gospodarstva, podržana od strane ciste tehnologije. S 28% energije koja dolazi iz obnovljivih izvora, vec smo iznad cilja od 20% koji je EU postavila za 2020. godinu te smo vec dosegli cilj od 30% za 2030. godinu. Stoga namjeravamo nastaviti biti medu europskim predvodnicama u ovim transformativnim trendovima u godinama koje dolaze. Konacno, svjesni smo da zdravi ekosustavi cine temelje našeg razvitka te je na nama samima da razvojne izazove pretvorimo u mogucnosti. To je naša dužnost u odnosu na ocekivanja mladih generacija te cemo samo na taj nacin poboljšati kvalitetu života naših gradana i osigurati bolju buducnost za sve. Hvala vam.

Stranice