Govor predsjednice Vlade Republike Hrvatske Jadranke Kosor na 65. zasjedanju Opće skupštine Ujedinjenih naroda

Govor predsjednice Vlade Republike Hrvatske Jadranke Kosor na 65. zasjedanju Opce skupštine Ujedinjenih naroda

Poštovani gospodine predsjedavajuci, Prije svega želim Vam cestitati na izboru na ovu važnu funkciju te naglasiti kako možete racunati na punu potporu hrvatskog izaslanstva u narednom jednogodišnjem razdoblju. Istodobno, željela bih zahvaliti dr. Ali Abdussalam Trekiju na uspješnom predsjedanju radom Opce skupštine u protekloj godini i ostvarenim rezultatima. Poštovani gospodine predsjedavajuci, Sve ozbiljne prijetnje s kojima se suocava suvremeni svijet, pocevši od terorizma i širenja oružja za masovno uništenje, preko humanitarnih kriza i klimatskih promjena, da spomenem samo neke, po svojim posljedicama daleko izlaze izvan prvotnog okvira u kojem su nastale i, bez izuzetka, poprimaju globalne razmjere. Isto tako, suvremeni društveno-gospodarski odnosi vec su odavno znacajno prerasli uske nacionalne okvire te kroz protok ljudi, dobara, usluga i kapitala stvaraju neraskidivu globalnu mrežu uzajamnih odnosa i medusobnih utjecaja. Ne svjedoci li, uostalom, jednako zorno o ovom fenomenu nedavna erupcija vulkana na Islandu, kao i združene humanitarne akcije poduzete kao odgovor na nedavne zastrašujuce prirodne katastrofe. Ovakav ubrzani razvoj suvremenog svijeta, a posebice izazova i prijetnji kojima je izložen, od sviju nas zahtijeva uskladenu akciju, zajednicku odgovornost i novu solidarnost. Na tom tragu, i tema koju ste predložili za raspravu tijekom otvorenja 65. zasjedanja Opce skupštine s jedne strane, uvodeci pojam globalne vladavine, nedvojbeno nas podsjeca na ulogu ove Skupštine u oblikovanju globalnog odgovora na izazove koje pred nas postavlja suvremeni svijet. Istodobno, s druge strane, vaš prijedlog poziva i na preispitivanje našeg vlastitog doprinosa oblikovanju odgovora na navedene izazove. Poštovani gospodine predsjedavajuci, Tijekom svog clanstva u Vijecu sigurnosti Hrvatska je promicala ideje koje predstavljaju okosnicu svake uljudene vladavine pa tako i globalne: znacaj vladavine prava te zaštitu i promicanje medunarodnog prava, a osobito ljudskih i manjinskih prava, medunarodnog humanitarnog prava te transparentnost u radu glavnih tijela UN-a. Unutar bogatog pravnog nasljeda UN-a, Milenijska deklaracija ima poseban znacaj. Tim se dokumentom potvrduje globalna strategija UN-a u podrucjima presudnim za život i blagostanje dobrog dijela covjecanstva te ujedinjuju aktivnosti mjerodavnih institucija na tom planu. Za Hrvatsku je provedba milenijskih ciljeva od dodatnog znacaja i zbog njihove uskladenosti s prioritetima vezanim uz proces našeg pristupanja Europskoj uniji, koji je ušao u završnu fazu. Hrvatska je odlucila potvrditi svoju spremnost za sudjelovanjem u medunarodnim aktivnostima usmjerenim na ostvarivanje navedenih ciljeva i kroz povecanje financijskih doprinosa za programe i aktivnosti UN-a. U tom kontekstu, dozvolite mi spomenuti uspješan prijelaz Republike Hrvatske od primateljice ka davateljici medunarodne pomoci. Svoju je pomoc Hrvatska namijenila susjednoj regiji jugoistocne Europe, gdje naše znanje i steceno iskustvo mogu biti najkorisniji za zemlje primateljice. Uz doprinos slanja mirovnih postrojbi te policijskih i vojnih strucnjaka u 14 medunarodnih misija pod vodstvom UN-a, NATO-a i EU-a, Hrvatska je takoder spremna podijeliti svoja iskustva s državama koje izlaze iz oružanog sukoba pružanjem strucnih savjetodavnih i drugih usluga u podrucjima reforme sigurnosnog i obrambenog sektora, te u reintegraciji razvojacenih osoba u civilno društvo. Posebice naglašavam kako je upravo pomoc u izgradnji mira državama koje izlaze iz oružanog sukoba jedan od najvažnijih i najsloženijih izazova pred UN-om. U tom svjetlu, Hrvatska snažno podupire rad Komisije za izgradnju mira, kao i izvješce što su ga o reviziji arhitekture UN-a za izgradnju mira i djelovanju Komisije za izgradnju mira izradili ko-facilitatori revizijskog procesa. Hrvatska je bila izvornom clanicom Komisije za izgradnju mira, a u želji da dade svoj daljnji doprinos znacajnim naporima u ovom podrucju, najavila je i svoju kandidaturu za clanstvo u Komisiji za razdoblje 2012./2013. Poštovani gospodine predsjedavajuci, Koliko god da je naše zajednicko djelovanje na globalnoj razini nužno u cilju iznalaženja odgovora na mnoge izazove, ono, kada je u pitanju pokušaj odvracanja od korištenja nuklearnog oružja, postaje imperativ. Posljednjih godina svjedocimo obnovljenoj želji medunarodne zajednice za svijetom bez nuklearnog oružja. U tom svjetlu, Republika Hrvatska promatra i povijesni summit Vijeca sigurnosti o sprecavanju širenja oružja za masovno uništenje, održan pod predsjedanjem predsjednika Baracka Obame u rujnu prošle godine. Dajuci svoj doprinos znatnim nastojanjima usmjerenim na sprecavanje širenja nuklearnog oružja RH je u lipnju ove godine uspješno organizirala regionalnu radionicu o provedbi rezolucije UN-a 1540. Dakako, u Hrvatskoj smo svjesni da puke rijeci i usvojeni dokumenti nisu dovoljni, posebice ne za sprecavanje neposredne ugroze pred koju nas stavlja mogucnost da se teroristi dokopaju oružja za masovno uništenje. Pozdravljamo stoga konkretne korake koje poduzimaju nuklearne države u smanjivanju nuklearnih kapaciteta te povecanju transparentnosti i sigurnosti nuklearnih zaliha, te istodobno pozivamo sve države na poštovanje preuzetih obveza usmjerenih na sprecavanje pokušaja da ovo zastrašujuce oružje dospije u krive ruke. Istodobno, ne smijemo zaboraviti da je usporedo s postojanjem nuklearne prijetnje ilegalna trgovina malim i lakim oružjem nesmiljenom brzinom oduzimala ljudske živote. Hrvatska najoštrije osuduje terorizam i u potpunosti je posvecena suzbijanju ove prijetnje u svim njenim razlicitim pojavnostima na nacionalnoj, regionalnoj i globalnoj razini. Nastojeci dati svoj doprinos ovim naporima, Hrvatska je tijekom svog clanstva u Vijecu sigurnosti dvije godine predsjedala Protuteroristickim odborom. Pod svojim predsjedanjem Vijecem sigurnosti u prosincu 2008., Hrvatska je organizirala tematsku raspravu na temu „Prijetnje medunarodnom miru i sigurnosti kao posljedica teroristickih akata“. Vijece sigurnosti tada je usvojilo i predsjednicku izjavu kojom se pozivaju sve clanice UN-a na ponovno iskazivanje one razine solidarnosti koju su pokazale neposredno nakon tragicnih dogadaja 11. rujna 2001. Poštovani gospodine predsjedavajuci, Kao clanica NATO-a i buduca clanica Europske unije, Hrvatska se snažno zauzima za osiguranje mira i stabilnosti jugoistocne Europe. Upravo je to ujedno i razlog zbog kojeg se zalažemo za jasnu euro-atlantsku perspektivu svih država susjedne regije. U ostvarivanju te perspektive, potrebno je u prvom redu u potpunosti prihvatiti i primijeniti nacela na kojima su i same europske integracije pokrenute prije 60 godina, to jest na suradnji, dijalogu i medusobnom uvažavanju. Tim istim duhom, prošle godine su Hrvatska i Slovenija dogovorile rješavanje dugogodišnjeg granicnog spora putem medunarodne arbitraže. Mojim dogovorom sa slovenskim premijerom Borutom Pahorom okrenuta je nova stranica u hrvatsko-slovenskim odnosima, ali je istovremeno trasiran put i za sve druge zemlje jugoistocne Europe da kroz dijalog i suradnju ostvare svoje pravo na europsku buducnost. U tom pogledu, želim ovdje pozdraviti odluku Opce skupštine da aklamacijom usvoji Rezoluciju o Kosovu koju su sponzorirale Srbija i Europska unija. To je nacin kojim se u jugoistocnoj Europi stvara posve nova europska paradigma suradnje, mira i napretka. Hrvatska ce prednjaciti u potpori i promicanju tih vrijednosti u cijeloj regiji, a posebice u Bosni i Hercegovini, koja takoder ima pravo na euroatlantsku perspektivu kao jedinstvena država triju konstitutivnih i jednakopravnih naroda. Takvoj euroatlantskoj buducnosti nema prave alternative i bio bi izuzetno štetan bilo kakav pokušaj povratka starim i propalim paradigmama iz prošlosti. Poštovani gospodine predsjedavajuci, U tom smislu, RH se zalaže za prihvaceni koncept odgovornosti za zaštitu civila od genocida, etnickog cišcenja, ratnih zlocina i zlocina protiv covjecnosti. S posebnom pozornošcu pratimo i podržavamo rad Medunarodnog kaznenog suda. Isto tako, dozvolite mi na ovom mjestu naglasiti kako RH podupire rad Medunarodnog kaznenog suda za podrucje bivše Jugoslavije, te pozdravlja izlaznu strategiju Suda. Naposljetku, ovo je prilika da kažem kako ce RH, sukladno svom dosadašnjem fokusu na ljudska prava, nastaviti s aktivnostima njihove zaštite i sustavne promidžbe. Kao znacajnu i dobrodošlu novost unutar UN sustava posebno pozdravljam UN Women, tijelo namijenjeno potpori jednakosti spolova i osnaživanju položaja žena. Poštovani gospodine predsjedavajuci, Mudrost nas uci da se „Novo vino ne ulijeva u stare mješine“. Prema tome, i globalna strategija UN-a, odnosno koncept globalne vladavine, zahtijeva temeljitu preobrazbu samih Ujedinjenih naroda. U tom smislu RH podupire sustavno ucvršcivanje strukture UN-a kroz Proces sveobuhvatne koherentnosti sustava, kao i sveobuhvatnu reformu Vijeca sigurnosti. U ovom je procesu neophodno voditi racuna o svim stajalištima u cilju povecanja transparentnosti, odgovornosti i djelotvornosti UN-a. Na kraju, poštovani gospodine predsjedavajuci, dozvolite mi završiti ovo izlaganje tvrdnjom kako svaka trajna i uljudena vladavina, a posebice u mjeri u kojoj ona ukljucuje UN, mora polaziti od covjeka i k njemu se vracati. Zaštita dostojanstva ljudskog života, kao i dostojanstva i identiteta svakog naroda, cvrst je temelj na kojima Ujedinjeni narodi mogu ispuniti svoju zadacu promicanja mira i sigurnosti u današnjem globaliziranom svijetu. Hvala.

Priopćenja