68. obljetnica Povelje Ujedinjenih naroda

Danas, 24. listopada, obilježava se 68 godina od stupanja na snagu Povelje Ujedinjenih naroda - organizacije koja je kamen temeljac medunarodne suradnje na brojnim globalnim pitanjima i izazovima suvremenog doba. Republika Hrvatska postala je clanica Ujedinjenih naroda 22. svibnja 1992. i u protekla dva desetljeca prošla dugi put od priznanja do medunarodne afirmacije i prepoznatljivosti kao odgovorne i aktivne clanice medunarodne zajednice. Hrvatska sudjeluje, ili je sudjelovala, u najznacajnijim tijelima Ujedinjenih naroda od Vijeca sigurnosti – tijela odgovornog za mir i sigurnost u svijetu, u kojem je Hrvatska je bila nestalna clanica 2008. – 2009. g., zatim Gospodarskog i socijalnog vijeca, u dva mandata, ukljucujuci i aktualni saziv za 2013.-2015. g., Komisiji za izgradnju mira u dva mandata, ukljucujuci i aktualni saziv za 2012.-2013. g, a sudjeluje i u razlicitim strucnim tijelima UN-a. Takoder, hrvatske postrojbe dio su brojnih mirovnih misija u svijetu, a Hrvatska se, kroz razvojnu suradnju, sve više profilira kao zemlja-donator s relevantnim iskustvima i ekspertizom na podrucju post-konfliktne tranzicije i transformacije. Hrvatska ce nastaviti aktivno sudjelovati u kljucnim aktivnostima UN-a, posebno na podrucju ocuvanja globalnog mira i sigurnosti, post-konfliktnoj izgradnji mira, održivom razvoju, jacanju demokracije, poštivanju ljudskih prava i temeljnih sloboda te humanitarnog prava, kroz afirmaciju rada medunarodnih pravosudnih tijela.

Priopćenja