RH o odluci predjednika Karzaija o tranziciji

Republika Hrvatska pozdravlja odluku predsjednika Islamske Republike Afganistan Hamida Karzaija kojom ce afganistanske institucije zapoceti postupno preuzimati vodecu ulogu za sigurnost vlastite zemlje.

Republika Hrvatska pozdravlja odluku predsjednika Islamske Republike Afganistan Hamida Karzaija kojom ce afganistanske institucije zapoceti postupno preuzimati vodecu ulogu za sigurnost vlastite zemlje. Pocetak procesa takve tranzicije jasan je pokazatelj da je strategija u Afganistanu uspješna i da uloženi napori daju rezultate. Republika Hrvatska svojim doprinosom medunarodnom angažmanu dio je tog uspjeha. Tranzicija ne znaci trenutno povlacenje cjelokupnih medunarodnih snaga iz Afganistana, ali je za ocekivati da ce omoguciti postupno smanjenje medunarodne vojne nazocnosti. To je proces u kojemu ce biti potrebno nastaviti pružati pomoc afganistanskim snagama da razviju svoje sposobnosti i time sigurnost svoje zemlje ucine održivom i trajnom. Republika Hrvatska svojim sudjelovanjem u misiji ISAF, osnovanoj mandatom Vijeca sigurnosti UN-a i uspostavljenoj na poziv afganistanske vlade, snažno podupire proces tranzicije kroz aktivnosti obuke i treninga afganistanskih snaga sigurnosti. Veci dio hrvatskog kontingenta posvecen je iskljucivo treningu i obuci afganistanske vojske i policije. Republika Hrvatska ce i dalje nastojati da se njezin angažman što je više moguce usmjeri na to kljucno podrucje. Kroz ISAF se pokazuje dugotrajna cvrsta predanost medunarodne zajednice i njezino zajedništvo u uspostavi održive sigurnosti i stabilnosti Afganistana. Cilj je afganistanske vlade da institucije te zemlje imaju vodecu ulogu za sigurnost na cijelom njezinom podrucju do kraja 2014. godine. Tu ambiciju podržava i Republika Hrvatska kao clanica NATO-a i sudionica ISAF-a. Mario Dragun Glasnogovornik izvor: www.mvpei.hr

Priopćenja