Povratak hrvatskih državljana vozilom iz inozemstva u kriznoj situaciji

Obavijest o postupanju hrvatskih državljana koji su se s vozilima zatekli u inozemstvu, te se radi globalne pandemije širenja korona virusa nisu mogli ili ne mogu vratiti u Republiku Hrvatsku, a u meduvremenu im istice ili je istekla valjanost prometne dozvole i stoga im je otežan, odnosno, onemogucen povratak u Republiku Hrvatsku, Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske savjetuje takvim vlasnicima vozila za povratak u Republiku Hrvatsku sljedece: 1. U državi u kojoj su se zatekli, ukoliko je to moguce, trebaju obaviti tehnicki pregled vozila i o tome zatražiti izdavanje Zapisnika o tehnickom pregledu iz kojeg mora biti razvidno da je vozilo tehnicki ispravno (po mogucnosti na engleskom jeziku), uz napomenu da su države clanice Europske unije dužne izdati zapisnik o tehnickom pregledu koji je uskladen sa Direktivom 2104/45/EU Europskog parlamenta i Vijeca od 3. travnja 2014. godine o periodicnim tehnickim pregledima motornih vozila i njihovih prikljucnih vozila te stavljanu izvan snage Direktive 2009/40/EZ. 2. Pribaviti za svoje vozilo policu osiguranja (isto je moguce pribaviti putem Interneta). Nakon povratka u Republiku Hrvatsku, vlasnici vozila mogu otici u bilo koju stanicu za tehnicki pregled vozila te obaviti produljenje valjanosti prometne dozvole, pri cemu ce se trebati uplatiti samo propisane naknade (naknada za uporabu javnih cesta, naknada za zaštitu okoliša i dr.). Tehnicki pregled vozila se nece morati ponovno obnavljati, ukoliko predoce originalni zapisnik o obavljenom tehnickom pregledu u državi clanici iz koje su se vratili u Republiku Hrvatsku.

Priopćenja