Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor – objava biracima

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Slovackoj Republici objavljuje POZIV NA PRETHODNU/AKTIVNU REGISTRACIJU BIRACA ZA GLASOVANJE U INOZEMSTVU ZA IZBOR ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR Predsjednik Republike Hrvatske je 20. svibnja 2020. donio Odluku o raspisivanju izbora za zastupnike u Hrvatski sabor. Izbori na birackim mjestima u Republici Hrvatskoj održat ce se u nedjelju 5. srpnja 2020. Izbori na birackim mjestima u diplomatskim misijama i konzularnim uredima Republike Hrvatske u inozemstvu održat ce se u subotu 4. srpnja i nedjelju 5. srpnja 2020. Hrvatski državljani koji privremeno ili stalno borave u Slovackoj Republici moci ce glasovati na birackom mjestu u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Bratislavi, na adresi Mišíkova 21, 811 06 Bratislava u subotu 4. srpnja 2020. i nedjelju 5. srpnja 2020. u vremenu od 7:00 do 19:00 sati. Obavještavaju se biraci da mogu izvršiti pregled, dopunu i ispravak podataka upisanih u registar biraca te podnijeti zahtjev za privremeni upis u registar biraca izvan mjesta prebivališta, izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta, prethodnu registraciju i aktivnu registraciju. Rok za podnošenje zahtjeva istjece u srijedu 24. lipnja 2020. Biraci mogu pregledati svoje podatke upisane u registar biraca na mrežnoj stranici Ministarstva uprave: https://biraci.gov.hr/RegistarBiraca/ Nadležna upravna tijela županija odnosno Grada Zagreba koja vode registar biraca objavit ce vrijeme, mjesto i nacin rada radi podnošenja zahtjeva za upis, dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar biraca te radi zaprimanja zahtjeva za privremeni upis u registar biraca izvan mjesta prebivališta, prethodnu registraciju, aktivnu registraciju i izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta. Pozivaju se biraci, pripadnici nacionalnih manjina, koji ce navršiti 18 godina do dana održavanja izbora da se izjasne o svojoj nacionalnoj pripadnosti pred nadležnim upravnim tijelom županije odnosno Grada Zagreba koje vodi registar biraca. Podsjecamo birace da se na dan izbora ne mogu izjašnjavati o svojoj nacionalnoj pripadnosti, osim onih koji nisu upisani u registar biraca. Hrvatski državljani koji žele glasovati u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Bratislavi trebaju obaviti PRETHODNU ili AKTIVNU registraciju, ovisno o tome imaju li ili nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj. Rok za podnošenje zahtjeva istjece u srijedu 24. lipnja 2020. Pozivamo Vas da prije podnošenja zahtjeva za prethodnu/aktivnu registraciju provjerite imate li prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu uvidom u registar biraca na mrežnoj stranici Ministarstva uprave: https://biraci.gov.hr/RegistarBiraca/ I. BIRACI KOJI IMAJU PREBIVALIšTE U REPUBLICI HRVATSKOJ 1. Biraci koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a na dan održavanja izbora nece biti u mjestu svog prebivališta mogu zatražiti: a) PRIVREMENI UPIS – ako žele glasovati u Republici Hrvatskoj izvan mjesta svog prebivališta. Zahtjev za privremeni upis u registar biraca izvan mjesta prebivališta biraci mogu podnijeti nadležnom upravnom tijelu u županiji odnosno Gradu Zagrebu koje vodi registar biraca, neovisno o mjestu upisa u registar biraca. Biraci koji su zatražili privremeni upis izvan mjesta prebivališta glasuju za svoju izbornu jedinicu, a moci ce glasovati samo na birackom mjestu koje ce odrediti nadležno izborno povjerenstvo za privremeno upisane birace. b) PRETHODNU REGISTRACIJU – ako žele glasovati u inozemstvu. Hrvatski državljani koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a žele glasovati u Slovackoj Republici, trebaju Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Bratislavi podnijeti ZAHTJEV ZA PRETHODNU REGISTRACIJU biraca. 2. Biraci koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a na dan održavanja izbora ce se zateci izvan mjesta svog prebivališta ili u inozemstvu mogu iznimno zatražiti potvrdu za glasovanje izvan mjesta prebivališta s naznakom mjesta boravka u Republici Hrvatskoj odnosno države i konzularnog podrucja na kojem ce se zateci na dan izbora, temeljem koje ce moci glasovati. Zahtjev za izdavanje potvrde za glasovanje izvan mjesta prebivališta biraci podnose nadležnom upravnom tijelu u županiji odnosno Gradu Zagrebu koje vodi registar biraca prema mjestu svog prebivališta. II. BIRACI KOJI NEMAJU PREBIVALIšTE U REPUBLICI HRVATSKOJ Biraci koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj kako bi mogli glasovati u inozemstvu ili u Republici Hrvatskoj moraju biti AKTIVNO REGISTRIRANI. a) Biraci kojima je izdana osobna iskaznica s podatkom o prebivalištu izvan Republike Hrvatske ne moraju podnijeti zahtjev za aktivnu registraciju vec ce se po službenoj dužnosti aktivno registrirati za državu i konzularno podrucje prema adresi prebivališta upisanoj u osobnoj iskaznici. Biraci koji ce se na dan održavanja izbora nalaziti na podrucju druge diplomatske misije ili konzularnog ureda u inozemstvu ili u Republici Hrvatskoj ili imaju prijavljeno prebivalište na adresi razlicitoj od navedene u osobnoj iskaznici s inozemnom adresom, moraju podnijeti zahtjev za promjenu mjesta aktivne registracije. Biraci koji ne promijene mjesto aktivne registracije moci ce glasovati samo u mjestu gdje je vec aktivno registriran po službenoj dužnosti za državu i konzularno podrucje prema inozemnoj adresi navedenoj u osobnoj iskaznici. b) Biraci koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i nemaju osobnu iskaznicu s podatkom o prebivalištu izvan Republike Hrvatske moraju podnijeti zahtjev za aktivnu registraciju kako bi mogli glasovati u inozemstvu ili u Republici Hrvatskoj. Zahtjev za aktivnu registraciju biraci koji žele glasovati u Slovackoj Republici mogu podnijeti Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Bratislavi, ili nadležnom upravnom tijelu u županiji odnosno Gradu Zagrebu koje vodi registar biraca ako ce se na dan održavanja izbora nalaziti u Republici Hrvatskoj. Na mrežnoj stranici Ministarstva uprave: https://uprava.gov.hr dostupni su svi obrasci zahtjeva te podaci o adresama nadležnih ureda. III. e-Gradani – Biraci koji imaju vjerodajnice i pristup sustavu e-Gradani mogu podnijeti zahtjev za privremeni upis, prethodnu i aktivnu registraciju te izmjene istih zahtjeva putem sustava e-Gradani. IV. IZDAVANJE POTVRDE ZA GLASOVANJE NA DAN ODRŽAVANJA IZBORA Biraci koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a nisu aktivno registrirani, mogu na dan održavanja izbora ostvariti svoje pravo glasovanja potvrdom koju izdaje Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Slovackoj Republici. Skrece se pozornost biracima koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj da samo biraci koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj i važece osobne iskaznice ulaze u popis biraca i nalazit ce se na izvacima iz popisa biraca koji ce biti dostavljeni na biracka mjesta. V. Zahtjev za PRETHODNU ili AKTIVNU registraciju biraca moguce je podnijeti Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Bratislavi na jedan od sljedecih nacina: osobno ili poštom na adresi Veleposlanstva: Mišíkova 21, 811 06 Bratislava na email: vrhbrat@mvep.hr Rok za podnošenje zahtjeva istjece u srijedu 24. lipnja 2020. Prilikom slanja zahtjeva za PRETHODNU ili AKTIVNU registraciju biraca, uz ispunjeni obrazac zahtjeva, obvezno je priložiti i presliku važece identifikacijske isprave - putovnice ili osobne iskaznice RH. Za više informacija možete se obratiti Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Bratislavi na broj telefona: 00 421 2 5720 2090 ili na e-mail: vrhbrat@mvep.hr U prilogu ove obavijesti nalaze se sljedeci obrasci: Zahtjev za aktivnu registraciju Zahtjev za prethodnu registraciju Zahtjev za odustanak od aktivne registracije Zahtjev za odustanak od prethodne registracije Zahtjev za promjenu mjesta aktivne registracije Zahtjev za promjenu mjesta prethodne registracije Više informacija o održavanju izbora za zastupnike u Hrvatski sabor moguce je pronaci na mrežnim stranicama Državnog izbornog povjerenstva: www.izbori.hr i Ministarstva uprave: https://uprava.gov.hr/ ZAHTJEV ZA AKTIVNU REGISTRACIJU ZAHTJEV ZA PRETHODNU REGISTRACIJU ZAHTJEV ZA ODUSTANAK OD PRETHODNE REGISTRACIJE ZAHTJEV ZA ODUSTANAK OD AKTIVNE REGISTRACIJE ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA AKTIVNE REGISTRACIJE ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA PRETHODNE REGISTRACIJE

Stranice