Konzularne informacije

ADRESA
Konzularni odjel Veleposlanstva Republike Hrvatske nalazi se na adresi: 

Mišíkova 21, 811 06 Bratislava, tel.: 00421 2 5720 2090

OPĆENITE UPUTE

Svi zahtjevi za obavljanje konzularnih radnji (zahtjevi za državljanstvo, putovnice, putne listove i izdavanje uvjerenja i potvrda, ovjere potpisa, vize, sprovodnice te drugi zahtjevi za konzularnu pomoć) podnose se osobno u Veleposlanstvu u radno vrijeme za stranke i uz prethodnu najavu putem elektroničke pošte: vrhbrat@mvep.hr ili telefonski.

PISANI UPITI

Pisane upite moguće je dostaviti na adrese elektroničke pošte  vrhbrat@mvep.hr  ili croemb.bratislava@mvep.hr, kao i na adresu: Veleposlanstvo Republike Hrvatske, Mišíkova 21, 811 06 Bratislava .

Stranke se mole da prilikom dostave pisanog upita Veleposlanstvu putem maila i pošte dostave i svoje osobne podatke (ime i prezime, adresu/email adresu i broj telefona) radi učinkovitije dostave odgovora.

PLAĆANJE PRISTOJBI

Pristojbe se plaćaju u propisanim iznosima ovisno o vrsti konzularne radnje, o čemu stranka informaciju dobiva u Konzularnom odjelu.

Konzularne pristojbe uplaćuju se isključivo na bankovni račun Veleposlanstva:

Veľvyslanectvo Chorvátskej republiky

UniCredit Bank

IBAN: SK6311110000001170937001

SWIFT (BIC): UNCRSKBX

opis: ime i prezime - konzularny poplatok


Pristojbe se plaćaju putem internet bankinga (preporučljivo zbog niže naknade) ili u poslovnicama banaka ili pošte.

ŽURNI SLUČAJEVI

Izvan radnog vremena Veleposlanstvo je dostupno isključivo u iznimnim žurnim slučajevima za hrvatske državljane kao što su: krađa/ gubitak dokumenata kada je potrebno žurno izdavanje putnog lista, prometne nesreće, smrt i slično na dežurni telefon 00421 911 718 663. Svi drugi zahtjevi rješavaju se u radno vrijeme za stranke.

PUTNI LIST

Za osobe koje nemaju važeći dokument za povratak u Republiku Hrvatsku moguće je izdati putni list, koji služi isključivo za jednokratni povratak u Hrvatsku.

Trajanje procedure ovisi o dokumentima koje osoba ima, a kojima se mogu potvrditi identitet i državljanstvo; ukoliko osoba takve dokumente posjeduje moguće je dobiti putni list istoga dana (primjerice nedavno istekla putovnica ili osobna iskaznica ili slovačka kartica pobyta).

Zahtjev za izdavanje putnog lista predaje se osobno u Veleposlanstvu. Za izdavanje putnog lista stranka je dužna priložiti i dvije biometrijske fotografije (30x35 mm). Za putni list koji izdaje diplomatska misija ili konzularni ured RH u inozemstvu naplaćuje se konzularna pristojba u visini 33,00 EUR. Putni list se najčešće izdaje na rok valjanosti do 15 dana, a idealno ga je zatražiti u trenutku kada osoba posjeduje informaciju kada putuje. 

Putni list služi isključivo za jednokratno putovanje u Republiku Hrvatsku te s njim nije moguće putovati iz Hrvatske u druge zemlje ili nazad u Slovačku, već je tijekom boravka u Hrvatskoj u nadležnoj policijskoj postaji potrebno ishoditi nove dokumente – novu osobnu iskaznicu ili novu putovnicu.

PUTOVNICA

Zahtjev za izradu putovnice u Veleposlanstvu RH u Bratislavi mogu predati hrvatski državljani s reguliranim boravkom u Slovačkoj Republici. Zahtjev se predaje osobno u Veleposlanstvu (sve osobe od navršenih 12 godina moraju doći osobno radi potpisa i uzimanja otisaka prstiju) uz prilaganje:

 - putovnice (i/ili osobne iskaznice) koju trenutno stranka posjeduje te domovnicu ako je postojeća putovnica istekla prije više od tri mjeseca

 - dokumenta kojim se dokazuje regulirani boravak osobe u Slovačkoj Republici – važeća potvrda o prebivalištu, odnosno potvrda slovačkih nadležnih tijela o reguliranom boravku u Slovačkoj Republici (iskaznica trvaly/prechodny pobyt)

- biometrijsku fotografiju veličine 35x45 mm, napravljene kod profesionalnog fotografa (fotografu treba reći  da je fotografija za biometrijsku putovnicu)

- dokaz o plaćenoj konzularnoj pristojbi prema a): za izdavanje putovnice osobama starijima od 21 godine = 74,00 EUR; b) za izdavanje putovnice osobama mlađim od 21 godine = 56,00 EUR.

 Za dijete (malodobnu osobu) i osobu lišenu poslovne sposobnosti u dijelu koji se odnosi na ishođenje putovnice, zahtjev podnosi zakonski zastupnik. Zakonski zastupnik djeteta može biti roditelj, skrbnik ili osoba kojoj je odlukom suda povjereno ostvarivanje roditeljske skrbi nad djetetom u cijelosti ili u tom dijelu. Ako roditelji djeteta zajednički ostvaruju roditeljsku skrb, zahtjev za izdavanje putovnice podnose osobno oba roditelja. Oba roditelja prilažu osobni dokument za identifikaciju (osobna iskaznica RH i osobna iskaznica Slovačke/kartica pobyta,…).

Ako se radi o prvoj putovnici, uz navede isprave treba priložiti još i rodni list, te domovnicu ili rješenje o državljanstvu. Za malodobne osobe prilikom predaje zahtjeva potrebno obvezatno priložiti rodni list djeteta kako bi se utvrdila poveznica djeteta i roditelja/skrbnika. Ukoliko je kod osobe koja predaje zahtjev došlo do promjene osobnih podataka u odnosu na putovnicu koju posjeduje (promjena imena i/ili prezimena) potrebno je priložiti rodni list/vjenčani list i domovnicu s točnim podacima.

Osobe koje su uslijed sklapanja ili razvoda braka promijenile prezime, mogu podnijeti zahtjev za izdavanje putovnice na novo prezime tek nakon što prijave promjenu u nadležnom matičnom uredu u Republici Hrvatskoj i dostave izvadak iz matice vjenčanih odnosno rođenih i domovnicu u kojima je uneseno novo prezime.

Nakon što nova putovnica bude zaprimljena u Veleposlanstvo stranka se poziva istu osobno preuzeti, uz prilaganje postojeće putovnice, koja se poništava i vraća stranki.

OVJERA POTPISA

Ovjera potpisa građanina, hrvatskog državljanina s važećom osobnom iskaznicom ili putovnicom Republike Hrvatske, može obaviti u Veleposlanstvu, pri čemu stranka mora osobno pristupiti Veleposlanstvu.

 Osim (nepotpisanog) dokumenta na kojem stranka želi ovjeriti svoj potpis stranka sa sobom treba ponijeti valjanu osobnu iskaznicu ili putovnicu Republike Hrvatske, radi upisa u predviđene očevidnike koji se vode za ove konzularne radnje, te potvrdu o plaćenoj konzularnoj pristojbi. Dokument se potpisuje pred konzularnim službenikom. 

Za konzularnu radnju ovjere potpisa naplaćuje se konzularna pristojba u iznosu od 9,00 EUR za svaki primjerak dokumenta i svaki potpis koji se ovjerava.

OSOBNE ISKAZNICE

Veleposlanstvo nije nadležno za izdavanje osobnih iskaznica. Sukladno Zakonu o osobnoj iskaznici (N.N. broj 62/15), pravo na hrvatsku osobnu iskaznicu imaju svi hrvatski državljani bez obzira na godine života i bez obzira imaju li ili ne prebivalište u Republici Hrvatskoj. Za izdavanje osobne iskaznice nadležne su isključivo policijske uprave ili postaje u Republici Hrvatskoj. Građani koji imaju prebivalište u RH, zahtjev podnose policijskoj upravi ili policijskoj postaji prema mjestu prebivališta. Građani koji nemaju prebivalište u RH, zahtjev za osobnu iskaznicu podnose u bilo kojoj policijskoj upravi ili policijskoj postaji na području Republike Hrvatske.