Donacija stambenih kontejnera od strane Francuske Republike za stradale u potresu

Dana 14. i 15. siječnja u Petrinji je dostavljeno 6 stambenih kontejnera kao donacija Francuske Republike.

Kontejneri su namijenjeni za smještaj stradalih od potresa koji  je pogodio Sisačko-moslavačku županiju 29. prosinca 2020.

 Priopćenja