POZIV NA REGISTRACIJU BIRAČA ZA GLASOVANJE U INOZEMSTVU NA IZBORIMA ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR


Predsjednik Republike Hrvatske je donio Odluku o raspisivanju izbora za zastupnike u Hrvatski sabor. Izbori na biračkim mjestima u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske održat će se u utorak 16. travnja 2024. i srijedu 17. travnja 2024. godine.
 
Pozivaju se na prethodnu/aktivnu registraciju državljani Republike Hrvatske koji će glasovati na biračkim mjestima u sjedištima diplomatsko-konzularnih predstavništava u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci, Livnu, Vitezu i Orašju. Rok za registraciju istječe u subotu, 6. travnja 2024.
 
Birači mogu podnijeti slijedeće zahtjeve za registraciju:

1. Birači koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, a na dan održavanja izbora neće biti u mjestu svog prebivališta, ako žele glasovati u inozemstvu  mogu podnijeti „Zahtjev za prethodnu registraciju“ u diplomatsko-konzularnom predstavništvu u inozemstvu ili nadležnom upravnom tijelu u županiji odnosno Gradu Zagrebu koje vodi registar birača.
2. Birači koji nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj, da bi mogli glasovati, aktivno se registriraju po službenoj dužnosti ili na osobni zahtjev:
   - 2.1. birači kojima je izdana osobna iskaznica s podatkom prebivališta izvan Republike Hrvatske ne moraju se aktivno registrirati, nego će po službenoj dužnosti biti aktivno registrirani za državu i konzularno područje prema adresi prebivališta u inozemstvu upisanoj u osobnoj iskaznici. Birači koji će se na dan održavanja izbora nalaziti na konzularnom području različitom od navedenog u osobnoj iskaznici trebaju podnijeti „Zahtjev za promjenu mjesta aktivne registracije“.
   - 2.2. birači koji nemaju osobnu iskaznicu s podatkom o prebivalište izvan Republike Hrvatske trebaju podnijeti „Zahtjev za aktivnu registraciju“ kako bi mogli glasovati u inozemstvu ili u Republici Hrvatskoj.

Birači mogu pregledati svoje podatke upisane u registar birača na stranici https://biraci.gov.hr/RegistarBiraca/.
 
Zahtjeve za prethodnu/aktivnu registraciju i zahtjeve za promjenu mjesta aktivne registracije birači podnose najbližem diplomatsko-konzularnom predstavništvu Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini, odnosno nadležnom uredu uprave u Republici Hrvatskoj ako će na dan održavanja izbora boraviti u Republici Hrvatskoj.
 
Birači koji imaju vjerodajnice i pristup aplikaciji e-Građani zahtjev za privremeni upis, prethodnu registraciju i aktivnu registraciju mogu podnijeti putem iste.
 
Obrasci zahtjeva za prethodnu/aktivnu registraciju i zahtjeva za promjenu mjesta aktivne registracije mogu se dobiti u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske, a dostupni su i na stranici https://mpu.gov.hr/, na kojoj je više informacija o registraciji birača.
 
Podnositelj zahtjeva mora vlastoručno potpisati svoj zahtjev te ga dostaviti osobno ili putem e-pošte na jednu od sljedećih adresa:
 
Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Sarajevu, Ulica maršala Tita 28, 71000 Sarajevo
E-pošta; crocons.sarajevo@mvep.hr
 
Generalni konzulat Republike Hrvatske u Mostaru, Zagrebačka 8, 88000 Mostar
E-pošta: gkrhmo@mvep.hr
 
Generalni konzulat Republike Hrvatske u Tuzli, Kazan mahala 1, 75000 Tuzla
E-pošta: gkrhtuzl@mvep.hr
 
Generalni konzulat Republike Hrvatske u Banja Luci, Milana Karanovića 1, 78000 Banja Luka
E-pošta: gkrhbanja@mvep.hr
 
Konzulat Republike Hrvatske u Vitezu, Franšizni centar, Poslovni centar 96 broj 2, 72250 Vitez
E-pošta: krh.vitez@mvep.hr
 
Konzulat Republike Hrvatske u Livnu, Trg Žitarnica 1, 80101 Livno
E-pošta: KRH.Livno@mvep.hr
 
Konzulat Republike Hrvatske u Orašju, Treća ulica 15, 76270 Orašje
E-pošta: KRH.Orasje@mvep.hr


 

Pisane vijesti