OBAVIJEST O GLASOVANJU NA IZBORIMA ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR

Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor održati ce se: u subotu, 4. srpnja 2020. od 07:00 do 19:00 h u nedjelju, 5. srpnja 2020. od 07:00 do 19:00 h Za birace u Kraljevini švedskoj biti ce otvoreno biracko mjesto: Stockholm, u prostorijama Veleposlanstva Republike Hrvatske Engelbrektsplan 2/III; 114 34 Stockholm S obzirom da je rok za prethodnu i aktivnu registraciju, te promjenu mjesta glasovanja istekao 24. lipnja 2020., skrecemo pozornost biracima na slijedece: - Podsjecamo ovim putem da biraci koji NEMAJU prebivalište u Republici Hrvatskoj, iako se nisu aktivno registrirali, sukladno clanku 57. Zakona o registru biraca (NN 144/12) mogu na dan izbora dokazivati svoje pravo na glasovanje potvrdom za glasovanje koju izdaje Veleposlanstvo, te na taj nacin ostvariti svoje biracko pravo. - Biraci bez prebivališta u Republici Hrvatskoj koji su ishodili e- osobnu iskaznicu s adresom prebivališta u Kraljevini švedskoj, automatski su aktivno registrirani za glasovanje iskljucivo u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Stockholmu. Za glasovanje u nekoj drugoj diplomatskoj misiji ili konzularnom uredu Republike Hrvatske (npr. u Kopenhagenu ili Oslu), odnosno u Republici Hrvatskoj, navedeni biraci su do 24. lipnja 2020. morali promijeniti svoju aktivnu registraciju za željeno mjesto glasovanja. - Biraci koji IMAJU prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj mogu glasovati u Veleposlanstvu iskljucivo temeljem izvršene prethodne registracije ili potvrde o glasovanju izvan mjesta prebivališta pribavljene kod nadležnog tijela u Republici Hrvatskoj. - Biraci s prijavljenim prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji se nisu prethodno registrirali, te nisu pribavili navedenu potvrdu nece moci glasovati u inozemstvu, vec samo na svom birackom mjestu u Republici Hrvatskoj. - Svoj upis u registar biraca svi biraci mogu provjeriti na internetskim stranicama: Https://biraci.gov.hr/RegistarBiraca/ - Svi biraci koji namjeravaju glasovati dužni su borackom odboru dati na uvid valjanu identifikacijsku ispravu (osobnu iskaznicu ili putovnicu), neovisno oda li hrvatsku ili švedsku. EPIDEMIOLOšKE MJERE ZA BIRACE Prigodom ulaska u prostorije Veleposlanstva, molimo da na ruke nanesete dezinficijens koji ce se nalaziti na ulazu. Molimo da sa sobom donese kemijsku olovku kojom cete glasati. Donošenje vlastite kemijske olovke, ne iskljucuje obvezu dezinficiranja ruku na ulazu i na izlazu iz prostorije. Molimo da u prostoriju Veleposlanstva ulazite i izlaze jedan po jedan na nacin da je razmak medu prisutnim osobama najmanje 1,5 metar. U slucaju vece gužve, preporucujemo da se na red priceka ispred zgrade u kojoj se nalazi Veleposlanstvo. Molimo da se na birackom mjestu zadržite iskljucivo u vremenu potrebnom za glasovanje. Nošenje maski se preporucuje, posebno za birace s kronicnim bolestima koje možebitno predstavljaju veci rizik za razvoj težih oblika bolesti SARS-CoV-2 COVID-19 (npr. osobe s kronicnim respiratornim, kardiovaskularnim, malignim bolestima, dijabetesom, imunodeficijencijama, osobe s vecim tjelesnih/motorickim oštecenjima). Ukoliko koristite masku, kod provjere identiteta, nakratko cete skinuti masku na udaljenosti od 2 metra od clana birackog odbora, koji je zadužen za provjeravanje identiteta biraca, kao i od drugih osoba.

Priopćenja