Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor – objava biracima

Izbori zastupnika u Hrvatski sabor ce se održati: u subotu 4. srpnja 2020. i u nedjelju 5. srpnja 2020. od 07:00 do 19:00 h Za birace u Kraljevini švedskoj biti ce otvoreno biracko mjesto: Stockholm, u prostorijama Veleposlanstva Republike Hrvatske; Engelbrektsplan 2/III; 114 34 Stockholm Kako bi svoje biracko pravo ostvarili u inozemstvu, odnosno kako bi mogli glasovati u inozemstvu, biraci moraju izvršiti aktivnu, odnosno prethodnu registraciju. BIRACI KOJI NEMAJU PREBIVALIšTE U REPUBLICI HRVATSKOJ pozivaju se da izvrše aktivnu registraciju za glasovanje na izborima, i to u Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Stockholmu. Biraci koji posjeduju ili su podnijeli zahtjev za e-osobnom iskaznicom s adresom u Kraljevini švedskoj, ne moraju se aktivno registrirati vec ce automatski biti registrirani za glasovanje u Kraljevini švedskoj. BIRACI KOJI IMAJU PREBIVALIšTE U REPUBLICI HRVATSKOJ, ukoliko žele glasovati u inozemstvu, moraju izvršiti prethodnu registraciju, jer ce u protivnome morati na dan izbora glasovati na izbornom mjestu prema mjestu prebivališta u Republici Hrvatskoj. Navedeno vrijedi i za birace koji su prijavili privremeni odlazak iz Republike Hrvatske (tzv. privremena odjava do 5 godina). KAKO OBAVITI AKTIVNU I PRETHODNU REGISTRACIJU? Aktivna i prethodna registracija mogu se obaviti podnošenjem ispunjenog zahtjeva: U Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Stockholmu, Engelbrektsplan 2; 114 34 Stockholm; tel: + 46 8 4405283; Fax: + 46 8 678 8320; e-mail: vrhstock@mvep.hr Zahtjevi se u Veleposlanstvu podnose putem pošte, elektronske pošte ili telefaxa. Registracija putem telefona nije moguca. Potrebno je ispuniti pripadajuci obrazac, obvezno se potpisati i priložiti presliku važeceg identifikacijskog dokumenta (PUTOVNICE ILI OSOBNE ISKAZNICE). Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za aktivnu i prethodnu registraciju je 24. lipanj 2020. U istom roku mogu se vršiti i promjene, odnosno odustanak od aktivne i prethodne registracije, tako da svi biraci mogu do navedenog roka provjeriti svoj upis u registar biraca u Uredima državne uprave u RH, u diplomatskim misijama i konzularnim uredima RH i putem online sustava e-Gradani te zatražiti izmjene eventualnih pogrešnih podataka. Biraci mogu pregledati svoje podatke upisane u registar biraca na mrežnoj stranici Ministarstva uprave: https://biraci.gov.hr/RegistarBiraca/ Za sva dodatna pojašnjenja, pozivamo vas da se obratite Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Stockholmu ZAHTJEV ZA AKTIVNU REGISTRACIJU ZAHTJEV ZA PRETHODNU REGISTRACIJU ZAHTJEV ZA ODUSTANAK OD PRETHODNE REGISTRACIJE ZAHTJEV ZA ODUSTANAK OD AKTIVNE REGISTRACIJE ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA AKTIVNE REGISTRACIJE ZAHTJEV ZA PROMJENU MJESTA PRETHODNE REGISTRACIJE

Priopćenja