Bilateralna suradnja RH i Švedske

Bilateralna suradnja RH i Kš Kraljevina švedska je službeno priznala Republiku Hrvatsku 16. sijecnja 1992. Diplomatski odnosi izmedu dviju zemalja uspostavljeni su 29. sijecnja 1992. Bilateralni odnosi izmedu Hrvatske i švedske su vrlo dobri, prijateljski i intenzivirani na svim podrucjima. švedski najviši državni dužnosnici daju cvrstu podršku hrvatskom clanstvu u EU i odaju priznanje Hrvatskoj na uspješnom provodenju potrebnih reformi za clanstvo u Europskoj uniji, posebice u kontekstu pristupnih pregovora. Potvrda vrlo dobrih odnosa je intenzivnija razmjena posjeta na visokoj državnoj razini, potpora švedske hrvatskom pregovarackom procesu tijekom njezina predsjedanja Europskom unijom u drugoj polovici 2009., kao i zajednicka hrvatsko-švedska organizacija Croatia-summita u srpnju 2009.

Priopćenja