Započinje gradnja autoceste Banja Luka- Prijedor

Početkom rujna ove godine započinje gradnja autoceste Banja Luka - Prijedor, projekt vrijedan oko 297 milijuna eura. Rok za izgradnju dionice u dužini od 42 kilometra je pet godina, radovi započinju u Prijedoru, a kineskoj tvrtki kao izvođaču radova cilj je posao završiti i prije roka, kako bi što prije nastupilo razdoblje koncesije od 30 godina. Projektom je planirana gradnja 23 nadvožnjaka, 10 podvožnjaka, devet mostova, sedam vijadukata, jednog prolaza za životinje te jednog obostranog odmarališta. Naplatne kućice bit će postavljene na tri lokacije, neposredno nakon petlje Kuljani, zatim na čvoru u Omarskoj te na čvoru Prijedor.

Pisane vijesti