Vlada Federacije BiH utvrdila Prijedlog zakona o slobodnim zonama u Federaciji BiH

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine utvrdila je i u parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog zakona o slobodnim zonama u Federaciji BiH, koji je usklađen sa Zakonom o slobodnim zonama u Bosni i Hercegovini. Zakonom se utvrđuju uvjeti za davanje suglasnosti o opravdanosti određivanja dijela carinskog područja BiH na području Federacije BiH kao slobodne zone, te djelatnosti koje se mogu obavljati u slobodnoj zoni i uvjeti obavljanja, kao i prestanak rada slobodne zone. Kako je definirano, slobodna zona je dio teritorija u Federaciji BiH koji je posebno ograđen i označen i u kojem se obavljaju djelatnosti uz posebne uvjete u skladu s ovim Zakonom, carinskim i drugim propisima koji uređuju rad slobodnih zona.

Kao osnovni razlog za donošenje novog Zakona navedena je potreba usklađivanja sa Zakonom o slobodnim zonama u BiH. Sukladno Ustavu Bosne i Hercegovine, carinska politika je u nadležnosti institucija BiH, a pravila slobodnih zona u BiH predstavljaju dio carinske politike, te su relevantni  zakoni i podzakonski akti doneseni na državnoj razini. Novi Zakon o slobodnim zonama trebao bi poboljšati provođenje politika razvoja i djelovanja slobodnih zona u Federaciji BiH i omogućiti usklađivanje regulative u ovom području s politikama unaprjeđenja inozemnih ulaganja i izvoza, kao i otvaranja novih radnih mjesta.Pisane vijesti