U BiH u jednoj godini prerađeno i odstranjeno 790.567 tona otpada

U razdoblju od 2014. do 2022. godine u BiH je zabilježen trend porasta ukupne količine prikupljenog otpada, kao i količine predane drugome na upravljanje. Značajnije količine otpadnih tvari također su uvezene i prerađene, istaknuto je u izvješću Agencije za statistiku BiH koja je objavila podatke o preradi i odstranjivanju otpada u BiH za referentnu 2022. godinu. Izvještajne jedinice za navedene podatke su poslovni subjekti i dijelovi poslovnih subjekata koji su registrirani kao sakupljači otpada prema klasifikaciji djelatnosti (KD BiH 2010) razvrstani u područja djelatnosti: opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda; upravljanje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša.
Poslovni subjekti koji vrše preradu i odstranjivanje otpada prikazuju količine otpada koje su u referentnom razdoblju preuzete od drugih s namjerom daljnjeg upravljanja otpadom. Imajući u vidu pokrivenost izvještajnih jedinica samo za područje klasifikacije djelatnosti BiH, ukupna količina prerađenog i odstranjenog otpada u 2022. iznosila je 790.567 tona. Od ukupne količine, 86,2% prikupljeno je s područja Bosne i Hercegovine, uvoz iz drugih zemalja iznosio je 2,03%, a uskladištena količina iznosila je 11,7%. Prema načinu upravljanja otpadom, 13,1% bilo je privremeno uskladišteno, 19,7% prerađeno i 66,4% predano drugom poslovnom subjektu na daljnju preradu i odlaganje. Smjernice i zakoni EU-a, a prije svega, smjernica 94/62/EC o ambalaži i ambalažnom otpadu, postavljaju načelo “produljene odgovornosti proizvođača”, da recikliraju i iskoriste ambalažni otpad koji nastaje na tržištu nakon uporabe njihovih proizvoda.

Pisane vijesti