Svjetska banka odobrila zajam za projekt „Ubrzanje digitalne transformacije Kameruna“

Svjetska banka odobrila je zajam iz sredstava Međunarodnog udruženja za razvoj (IDA) u iznosu od 100 milijuna američkih dolara u cilju podrške kamerunskim naporima promicanja digitalne uključenosti  i uporabe digitalnih rješenja u poljoprivrednom sektoru.
Projekt „Ubrzanje digitalne transformacije Kameruna“ posebno nastoji podržati poboljšanje strateškog, političkog i regulatornog okruženja za nastanak vitalnog, sigurnog i uključivog digitalnog gospodarstva, smanjiti geografske i društvene digitalne podjele koje utječu prvenstveno na ruralna područja, i olakšati provedbu rješenja temeljenih na podacima za poticanje inovacija u poljoprivrednom sektoru.
Projekt će imati koristi za stanovnike Kameruna u ruralnim područjima, uključujući krajnje korisnike, javni i privatni sektor te opću populaciju poboljšanjem dostupnosti i pristupačnosti širokopojasnog interneta, povezivanjem javnih zgrada poput bolnica, škola i ureda lokalne uprave, poticanjem digitalnog poduzetništva i pružanje potpore malim poljoprivrednicima i proizvođačkim organizacijama u promicanju usvajanja inovacija koje su razvili agritech startupovi. Na makro razini, projekt će podržati povećani gospodarski rast, produktivnost i otvaranje novih radnih mjesta, kako u digitalnom i poljoprivrednom sektoru, tako i kroz učinke prelijevanja na druge proizvodne sektore.

Pisane vijesti