Savezna vlada Austrije ograničava cijene električne energije, najavljeno predstavljanje kampanje za uštedu energije

Nakon višetjednih pregovora koalicijska vlada je na zajedničkoj tiskovnoj konferenciji 7. rujna 2022. predstavila tzv. „kočnicu cijene struje“ kojom se ograničavaju cijene električne energije u Austriji. Modelom se osigurava subvencionirana cijena električne energije od 10 centi/kWh (što odgovara cijeni prije krize) za potrošnju do 2900 kWh/godišnje, pri čemu je kao referentna vrijednost uzet 80  posto prosjek potrošnje električne energije tročlane obitelji. Na potrošnju iznad ove vrijednosti obračunavati će se aktualna tržišna cijena kW/h. Cilj modela je rasteretiti manja kućanstva i smanjiti cjenovni pritisak na stanovništvo, te istovremeno potaknuti ljude na štednju električne energije.
Ograničenje cijene struje vršiti će se automatski za svako kućanstvo koje će na ovaj način biti u mogućnosti uštedjeti do 500 eura. Za daljnje olakšice mogu se prijaviti kućanstva s više od tri člana, a predviđa se i dodatna potpora za socijalno ugrožene. Troškovi mjere procjenjuju se na 3 do 4 milijarde eura, ovisno o kretanju cijena na tržištu električne energije. Primjena modela trebala bi zaživjeti već od  1. prosinca ove godine i ostati na snazi  do 30. lipnja 2024. Rasprava  o ograničenju cijena električne energije biti će na dnevnom redu Nacionalnog vijeća u listopadu. Prema regulatornom tijelu E-control, otprilike polovica kućanstava u Austriji troši manje od 2500 kWh/godišnje te bi u  potpunosti trebala biti u mogućnosti iskoristiti planiranu vladinu mjeru. Budući da prethodno nije postojao međuresorni koncept za uštedu energije, slijedi opsežna akcija savezne vlade Austrije kroz predstavljanje kampanje za energetsku uštedu.

Pisane vijesti