Promjenom zakona do bržeg zapošljavanja stranaca

Vlada Republike Slovenije je 13. ožujka 2023. usvojila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zapošljavanju, samozapošljavanju i radu stranaca i uputila ga Državnom zboru na razmatranje po hitnom postupku.
Primjenom predložene izmjene stranac će moći promijeniti poslodavca i mjesto rada tijekom trajanja jedinstvene dozvole ili se zaposliti kod više poslodavaca samo na temelju suglasnosti Zavoda za zapošljavanje Republike Slovenije, odnosno bez rješenja tzv. upravne enote.
Odredbe Zakona o zapošljavanju, samozapošljavanju i radu stranaca neće se primjenjivati na strance koji će biti zaposleni u područjima državnog ili javnog sektora. U državnom ili javnom sektoru, posebice u području zdravstvene zaštite i socijalnih usluga (liječnički domovi, domovi za starije osobe, radni centri za socijalnu skrb i obrazovne ustanove socijalne skrbi, u javnim ustanovama koje pružaju usluge socijalne skrbi, pomoć obitelji u kući i javne ustanove socijalne skrbi koje pružaju usluge socijalne skrbi) postoji veliki nedostatak odgovarajućeg kadra pa se olakšavaju procedure zapošljavanja stranaca u tom sektoru.
Tražitelji azila koji na temelju zakona koji uređuje međunarodnu zaštitu imaju pravo pristupa tržištu rada moći će ostvariti pravo na slobodan pristup slovenskom tržištu rada već nakon što su bili tri mjeseca u statusu tražitelja azila. Prema važećem Zakonu o zapošljavanju, samozapošljavanju i radu stranaca, oni imaju slobodan pristup tržištu rada tek nakon što su bili devet mjeseci u statusu tražitelja azila.
Prijedlog zakona postavlja novi rok za početak rada kada stranac tijekom važenja jedinstvene dozvole rada i boravka promijeni poslodavca ili se zaposli kod dva ili više poslodavaca na temelju nove suglasnosti Zavoda za zapošljavanje Republike Slovenije, odnosno bez pisanog odobrenje upravne enote.

Pisane vijesti