Projekt AmCham-a u BiH za unaprjeđenje poslovnog integriteta kompanija

Američka gospodarska komora u BiH (AmCham BiH) najavila je provođenje projekta "Inicijativa poslovnog integriteta", čiji je osnovni cilj unaprjeđenje niske konkurentnosti kompanija i nepoštenog i netransparentnog poslovnog okruženja u zemlji kroz strateško angažiranje sudionika u naporima usmjerenim promociji dobrog korporativnog upravljanja. Projekt kojim se namjerava unaprijediti integritet kompanija u bh. poslovnoj zajednici obuhvaća stvaranje grupe kompanija koja će služiti kao primjer dobre poslovne prakse kada je riječ o aktivnostima harmonizacije integriteta u Bosni i Hercegovini.  Osim toga, domaće kompanije dobit će priliku svoje politike uskladiti sa zahtjevima tržišta SAD-a i EU, ali i unaprijediti razumijevanje zahtjeva za usklađenost s antikorupcijskim propisima u domaćoj poslovnoj zajednici.

Pisane vijesti