Potpisan sporazum o izgradnji pogona za pelete u Županiji Sarajevo

Između Vlade Županije Sarajevo, tj. Ministarstva privrede i Javnog poduzeća Sarajevo šume potpisan je sporazum o sufinanciranju izgradnje prvog proizvodnog pogona za pelete na području Županije Sarajevo. Za realizaciju ovog projekta predviđena su sredstva u iznosu od 8.457.000 KM. Do potpisivanja sporazuma došlo je nakon stupanja na snagu novog Zakona o šumama Županije Sarajevo, kojim je predviđena formalno – pravna infrastruktura za pokretanje ovog proizvodnog procesa. U pripremi je javni pozivi za kupovinu zemljišta i nabavu tehničkog postrojenja za proizvodnju peleta.
Županija Sarajevo izmjenama Zakona o šumama jedina je županija u Federaciji BiH koja je stekla uvjete da pokrene proizvodni pogon. Izmjenama Zakona i pokretanjem proizvodnog pogona, kao i nizom drugih sistematskih izmjena Ministarstvo privrede i Vlada županije Sarajevo u suradnji sa "Sarajevo šumama" kreće u potpunu reformaciju šumarstva i upravljanja šumskim resursima.

Pisane vijesti