Podrška UNDP-a projektima dekarbonizacije malih i srednjih poduzeća u BiH izgradnjom solarnih elektrana

Kroz projekt "Inkluzivna dekarbonizacija" (IDA), dvadeset malih i srednjih poduzeća iz industrija s visokim emisijama ugljika u Bosni i Hercegovini dobilo je tehničku i bespovratnu financijsku podršku za provedbu investicijskih projekata dekarbonizacije.
Riječ je o projektu koji financira Vlada Japana, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH, u suradnji sa Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.
Poduzeća su odabrana na temelju javnog poziva, a prema osjetljivosti na tranziciju, broju zaposlenih, izvoznim kapacitetima i potencijalu, predloženom sufinanciranju i njihovoj posvećenosti podršci rodnoj ravnopravnosti.
Podrška dekarbonizaciji MSP je važna i zbog činjenice da Europska unija od početka ove godine postupno uvodi Mehanizam za graničnu prilagodbu emisija ugljika (Carbon Border Adjustment Mechanism - CBAM) tzv. karbonski porez za robu pri čijoj se proizvodnji oslobađa velika količina ugljen-dioksida koja se uvozi u zemlje članice EU, a u cilju dostizanja klimatske neutralnosti do 2050. godine, što će direktno utjecati i na zemlje zapadnog Balkana koje se u velikoj mjeri oslanjaju na fosilna goriva u proizvodnji robe koju izvoze na tržište EU, uključujući BiH. U okviru projekta provedene su aktivnosti profesionalnog certificiranog programa Kaizen, čijom se implementacijom ublažavaju rizici pratećih tržišnih promjena CBAM, promjena cijena energije i dr.
Po završetku implementacije svih projekata planirana je evaluacija i verifikacija postignutih rezultata. U tijeku je izgradnja devet solarnih elektrana ukupne snage 3,2 MW, ukupne vrijednosti 6 milijuna KM, što će doprinijeti smanjenju potrošnje energije za 3.500 MWh, te smanjenju emisija CO2 za preko 2.500 tona. Osim podrške MSP, projekt pruža tehničku podršku elektroprivredama u uvođenju ESCO biznis modela poslovanja i radi na izradi strateškog dokumenta za pravednu tranziciju ka nisko ugljičnom gospodarstvu.
U okviru IDA projekta kompanijama će se znatno olakšati tranzicija kroz korištenje potencijala obnovljivih izvora energije, sa krajnjim ciljem smanjivanja negativnog utjecaja ovisnosti o fosilnim gorivima na njihovo buduće poslovanje i razvoj.

Pisane vijesti