Izraelski BDP nastavlja rasti iz godine u godinu

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku Države Izrael, objavljenim 19. rujna 2022. godine, u usporedbi s istim kvartalom 2021.,  Izrael ima najveći rast BDP-a od trinaest najnaprednijih zemalja te je u drugom tromjesečju 2022., rastao po godišnjoj stopi od 6,8%.
Statistika rasta u drugom tromjesečju odgovara procjeni Državnog zavoda za statistiku objavljenoj prije mjesec dana.
U ovom je razdoblju izraelski BDP skočio za 7,4%, naspram  6,2% u Austriji, 5,4% u Nizozemskoj, 4,1% u Švedskoj, 3% u Južnoj Koreji i samo 1,7% u Njemačkoj i SAD-u. Javna potrošnja je u drugom tromjesečju porasla za 4,4% na godišnjoj razini.

Pisane vijesti