Intervencija Savezne vlade za pomoć „Wien Energie“, glavnom opskrbljivaču električnom energijom grada Beča

Uslijed turbulencija nastalih na energetskim tržištima, potaknutih ruskom vojnom agresijom na Ukrajinu te posljedično naglim rastom veleprodajnih cijena plina i električne energije, na zahtjev glavnog opskrbljivača električnom energijom grada Beča „Wien Energie“ (WE), 28. kolovoza ove godine sazvan je sastanak kriznog kabineta Savezne vlade Austrije . Naime WE je radi problema s likvidnošću od Savezne vlade zatražio financijsku potporu u vrijednosti više milijardi eura. Za razliku od drugih državnih opskrbljivača energijom, WE ima posebno visok udio plina u opskrbi električnom energijom (gotovo 80 posto iz fosilnih goriva) zbog čega je posebno pogođen aktualnom energetskom krizom i nekontroliranim rastom cijena. Prema inicijalnim informacijama Saveznog ministarstva financija Austrije financijska potpora potrebna WE iznosi preko 6 milijardi eura.
Nakon višednevnih pregovora Savezna vlada Austrije i Grad Beč potpisali su 31. kolovoza ove godine ugovor o zajmu u vrijednosti 2 milijarde eura. Kreditnom linijom koja je Gradu, kao 100 posto vlasniku WE, stavljena na raspolaganje do travnja 2023. osigurana je stabilnost i likvidnost WE, a time i opskrba električnom energijom za pojedince i poslovne subjekte Beča. Grad se zauzvrat obavezao izvještavati Saveznu vladu o sigurnosti opskrbe energijom. Žurnom intervencijom vlade privremeno je zajamčena sigurnost u nastaloj kriznoj situaciji, što je tijekom konferencije za tisak obznanio savezni kancelar Karl Nehammer.

Pisane vijesti