Dvanaest kompanija iz Srbije na SEE TOP 100 rang listi

Nedavno objavljen četrnaesti po redu popis SEE TOP 100 koji je objavio SeeNews, ukazao je na globalni gospodarski pad kroz smanjenje kombiniranog prihoda sto najvec´ih kompanija u Jugoistočnoj Europi u 2020. godini kao posljedicu pandemije COVID-19.  Iako je pad prihoda najvec´ih kompanija u ovom dijelu Europe bio skroman, njihov kombinirani profit smanjio se za četvrtinu, eliminirajući tako trogodišnju dobit, pokazuje rang lista SeeNews. Na ovogodišnjoj listi SEE TOP 100 našlo se i 12 kompanija iz Srbije. Najbolje rangirana od njih je JP Elektroprivreda Srbije (EPS) i nalazi se na 8. mjestu, s prihodima od 2,6 milijardi eura u 2020. godini.



Pisane vijesti