Devizne rezerve Bosne i Hercegovine 15,33 milijarde KM

Devizne rezerve Centralne banke BiH na kraju travnja 2023. godine iznosile su 15,33 milijarde KM. U odnosu na prethodni mjesec zabilježeno je njihovo povećanje za 122,1 milijun KM (0,8 posto), dok su na godišnjoj razini manje za 625,7 milijuna KM (3,9 posto).
U strukturi deviznih rezervi, na mjesečnoj razini su povećane investicije u vrijednosne papire za 95,4 milijuna KM (1,5 posto), kao i depoziti kod nerezidentnih banaka za 9,6 milijuna KM (0,1 posto). Ukupni krediti domaćim sektorima na kraju travnja 2023. godine iznosili su 22,39 milijardi KM i u odnosu na prethodni mjesec zabilježeno je povećanje od 175 milijuna KM (0,8 posto), pokazuju podaci Centralne banke BiH. Kreditni rast registriran je kod sektora stanovništva za 86,1 milijuna KM (0,8 posto), privatnih poduzeća za 79,5 milijuna KM (0,9 posto), kod nefinancijskih javnih poduzeća za 5,8 milijuna KM (1,0 posto) i kod vladinih institucija za 5,5 milijuna KM (0,5 posto). Smanjenje kreditnog rasta je registrirano kod ostalih domaćih sektora za dva milijuna KM (1,2 posto). Godišnja stopa rasta ukupnih kredita u travnju 2023. godine iznosila je 4,6 posto, nominalno 975,3 milijuna KM.
Godišnji rast kredita registriran je kod sektora stanovništva za 604,9 milijuna KM (5,7 posto), privatnih poduzeća za 296,8 milijuna KM (3,3 posto), nefinancijskih javnih poduzeća za 99,2 milijuna KM (19,6 posto) i kod ostalih domaćih sektora za 1,4 milijuna KM (0,8 posto). Smanjenje kreditnog rasta na godišnjoj razini registrirano je kod vladinih institucija za 27 milijuna KM (2,4 posto).

Pisane vijesti