Armenija je sedma država na svijetu po indeksu sigurnosti u turizmu

Armenski ministar turizma Vahan Kerobyan je na sastanka Odbora za turizam armenskoga Parlamenta objavio kako je Armenija na 7. mjestu od ukupno 142 države po indeksu sigurnosti u turizmu. Ministar je također objavio kako je Armenija već postigla ciljeve koji su bili predviđeni do 2026. godine - jedan od glavnih ciljeva bio je da zemlju do 2026. posjeti 2,5 milijuna turista, a cilj je već postignut.

Pisane vijesti