Argentinski ministar gospodarstva Sergio Massa najavio pad inflacije u idućoj godini

Argentinski  ministar gospodarstva Sergio Massa najavio je  pad inflacije za jedan bod svakih 60 dana i vjeruje  da će inflacija do travnja sljedeće godine pasti na  3 posto. Međutim, nema konsenzusa o stabilizacijskom planu iako  svi traže smanjenje državne potrošnje. Vladin glavni cilj je izbjeći naglu devalvaciju koja bi dodatno ubrzala inflaciju. Za to su potrebna dva uvjeta, i to  zaustavljanje  odljeva državnih  rezervi u središnjoj banci i refinanciranje  visokog internog duga koji dospijeva sljedeće godine. 

Pisane vijesti