Slovence u 2015. čekaju fiskalne blagajne i porez na nekretnine

Uvođenje fiskalnih blagajni radi smanjivanja poreznih utaja, obvezno plaćanje doprinosa na rad studenata, te porez na nekretnine neke su od novosti koje uvodi vlada slovenskog premijera Mire Cerara u 2015. godini. Zakonodavni okvir za fiskalizaciju prema Cerarovim najavama donijet će se u prvom kvartalu iduće godine, a ministarstvo financija će od 1. rujna pratiti promet i uplatu PDV-a u realnom vremenu, što će onemogućiti manipulacije s uplatom poreza državi.
Novosti u idućoj godini doživjet će i tržište rada mladih jer će se na rad preko studentskih i učeničkih servisa obvezno uplaćivati doprinos za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, a mladima će se taj rad računati u radni staž, što do sada nije bio slučaj. Vlada Mire Cerara najavila je da će donijeti novi zakon koji će biti u skladu s ustavom, a porez na nekretnine počeo bi se naplaćivati još ove godine. Računa se da će od novog poreza u državni proračun godišnje pritjecati oko 250 milijuna eura.Priopćenja