Skupština Srbije usvojila proračun za 2015. i rebalans proračuna za 2014. godinu

Zastupnici Skupštine Srbije usvojili su 25. prosinca 2014. godine proračun za 2015. i rebalans proračuna za 2014. godinu. Drugim rebalansom ovogodišnjeg proračuna nije promijenjena njegova masa, već se oko 9 milijarda dinara (oko 75 mil. EUR) preraspodjeljuje s pozicija koje neće biti potrošene na plaćanje starih dugova, a smanjuje se i prethodno planirani  manjak državne kase  (190 mlrd. din. u odnosu na 255 mlrd. din.). U proračunu za 2015. godinu planirani su prihodi od 924,4 mlrd. dinara (7,7 mlrd. EUR) i rashodi od 1.082 mlrd. dinara ili oko 9 milijarda EUR. Ukupni manjak u proračunu Srbije iznosit će 191,4 mlrd. dinara, odnosno 1,6 mlrd. EUR što je oko 4% planiranog BDP-a. Proračun za sljedeću godinu temelji se na prognozi pada BDP od 0,5% i rastu inflacije od 4%.Priopćenja