NR Kina objavila temeljne ciljeve ekonomske politike

Kineske su vlasti objavile temeljne ciljeve ekonomske politike u sljedećoj godini, sažete u pet glavnih točaka: stabilan gospodarski rast uz aktivnu fiskalnu i poreznu monetarnu politiku; otkrivanje i osnaživanje novih izvora gospodarskog rasta; transformacija i ubrzanje poljoprivredne proizvodnje; koordinacija i usklađivanje rasta po regijama i poboljšanje standarda kineskog naroda. Time se započinje prilagođavanje novoj fazi koja se označava kao „new normal“ (nova normala), obilježeno kvalitativnim pomakom prema smanjivanju ovisnosti rasta o ulaganjima u infrastrukturu i izvozu te pronalaženju novog gospodarskog modela utemeljenog na novim tehnologijama, uslugama i visokom udjelu dodane vrijednosti, uz zaokret prema domaćoj potrošnji.Priopćenja