Slovenski premijer o Demografskom rezervnom fondu

Slovenija bi u idućih 20 godina u Demografski rezervni fond (DRZ) trebala prikupiti više od 6 milijardi eura dodatnih sredstava za isplatu mirovina novih generacija, kako bi se stabilizirao sadašnji, sve manje održivi mirovinski sustav. Zakonska rješenja koja će omogućiti stabilno financiranje novog mirovinskog fonda i odrediti izvore financiranja vlada bi trebala usvojiti do 31. lipnja iduće godine, no dopušta i mogućnost da dođe do malog zakašnjenja ako je to potrebno kako bi se izvela cjelovita i široka rasprava. Fond bi se u početku mogao 10 godina alimentirati iz proračunskih sredstava, ali premijer Cerar dodaje da nikako ne bi bilo održivo da se za to uzimaju novi krediti. Teško je očekivati da bi prinosi koji bi se ostvarivali investiranjem sredstava za buduće mirovine bili viši od kamata na kredite, upozorio je Cerar.Priopćenja