Francusko-andorsko-kosovski konzorcij investira u skijaški centar Brezovica

Francusko-andorsko-kosovski konzorcij Compagnie des Alpes-MDP Consultants - PGI Management - Outdoor Kosovo izabran je početkom studenog za investitora u skijaški centar Brezovica, jedan od najvećih PPP projekata na Kosovu. Koncesija je dana na 99 godina za 410 milijuna eura, od čega u prve tri godine treba realizirati 165 milijuna eura. Potpis ugovora se očekuje u veljači 2015., dok bi investicija mogla krenuti u drugoj polovici sljedeće godine.
 Priopćenja