Mađarska usvojila nove zakone za područje bankovnog sektora

Mađarski je Parlament 25. studenoga 2014. usvojio dva nova zakona u području bankovnog sektora, kojima mađarska Vlada želi olakšati situaciju kreditnim dužnicima banaka u stranim valutama te stvoriti ravnotežu u odnosima između dužnika i banaka. Prvim se zakonom zapravo cjelokupni dosadašnji kreditni dug dužnika u stranim valutama pretvara u forinte po utvrđenom tečaju za svaku valutu i ta se konverzija odnosi na oko 350 000 kreditnih ugovora, koji će još individualno biti ispregovarani s bankama. Drugi zakon, tzv. fair bank zakon, utvrđuje nove i strože kriterije glede naknadnih mijenjanja uvjeta budućih kredita od strane banaka, a namjera zakonodavca je u što većoj mjeri zaštititi prava bankovnih klijenata. Priopćenja