Švicarska želi biti neutralna pri regulaciji telekomunikacijskog tržišta

Savezno vijeće Švicarske Konfederacije započelo je s izradom zakonskog prijedloga koji bi osigurao neutralnost države pri regulaciji telekomunikacijskog tržišta. Švicarska država je većinski vlasnik najvećeg telekomunikacijskog operatera Swisscoma koji je vlasnik i telekomunikacijske infrastrukture te naplaćuje njenu uporabu ostalim operaterima. Time se država nalazi u potencijalnom sukobu interesa, obzirom da je njena dužnost regulacija telekomunikacijskog tržišta dok je istodobno vlasnik kompanije koja drži preko 60% udjela na tom tržištu. Jedno od mogućih rješenja je liberalizacija vlasništva nad infrastrukturom, međutim, smanjivanje udjela vlasništva države u Swisscomu se ne spominje kao opcija.Priopćenja