Vijeće ministara BiH o uvozu mlijeka i mliječnih proizvoda

Vijeće ministara BiH je, referirajući se na zahtjeve udruga mljekara iz Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, te prihvaćajući analize uvoza mlijeka i mliječnih proizvoda koje ukazuju da nije registriran prekomjeran uvoz ovih proizvoda iz EU u BiH u promatranom razdoblju, iskazalo razumijevanje za iskazano nezadovoljstvo i težinu položaja mljekara u BiH.
Pozvalo je sva nadležna tijela da, u koordinaciji s Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, razmotre postojanje pravne osnove za aktiviranje procedure zaštite domaće proizvodnje ta da se maksimalno angažiraju u traženju novih tržišta za mlijeko i mliječne proizvode iz BiH, posebno u Turskoj, Rusiji i zemljama Središnje Azije, kao i da razmotre mogućnost veće participacije predmetnih proizvoda iz BiH na tržišt CEFTA-e. Priopćenja