BIH: Dokazi ne pomažu pivarima BiH

Primjer Laškog piva koje se u BiH prodaje po duplo nižoj cijeni nego u Sloveniji, gdje se i proizvodi, klasični je damping, smatraju bosanskohercegovački pivari. Naime, maloprodajna cijena limenke laškog piva od pola litra u BiH je 0,95 KM, a u Sloveniji 2,19 KM. Ovako niska cijena obrazlaže se time što su trošarine na pivo i porez na dodanu vrijednost (PDV) u BiH niži nego u Sloveniji, no to ne utiče mnogo na cijenu. Kada se iz cijene u BiH i Sloveniji izuzmu iznosi za trošarine i PDV cijena u Sloveniji i dalje ostaje viša. Na limenku od pola litre piva u Sloveniji se plaća 0,98 KM trošarina i PDV-a, a u BiH 0,24 KM. To znači da je cijena bez ovih dadžbina u Sloveniji 1,21 KM, a u BiH 0,71 KM, tako da je Laško pivo u Sloveniji i dalje skuplje 0,5 KM nego u BiH.

Prema pravilima CEFTA, ako je uvoz godišnje 25% mogu se uvesti mjere zaštite, a kod nas je preko 60%", kazao nam je Edin Ibrahimpašić, član Udruženja pivara BiH. On je dodao kako je Ministarstvo taj zahtjev riješilo tek 2011. godine, ali nije uvelo antidampinške mjere.Priopćenja